Ελληνική Εταιρεία Μη Καταστροφικών Ελέγχων
  • Εθνική Εταιρεία, Μέλος της EFNDT και της ICNDT

THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON DIAGNOSTICS OF STRUCTURES AND COMPONENTS USING METAL MAGNETIC MEMORY METHOD, May 19 – 20, 2016