Διοικητικό Συμβούλιο

Α. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. Γράψας Βασίλειος
2. Αντωνάτος Αλέξανδρος
3. Καπασσάς Γεώργιος
4. Βαμβακούσης Αρτέμης
5. Κωτούζας Απόστολος
6. Μπρούστας Νεκτάριος
7. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1. Χαριτίδης Κωνσταντίνος
2. Κορδάτος Ιωάννης
3. Καραγιάννης Γεώργιος

Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. Πετρίδης Γεώργιος
2. Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος
3. Σιδερίδης Αιμίλιος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1. Μεριβάνη Πολυξένη


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΜΚΕ

140η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2019

Αγαπητά Μέλη, Φίλες και Φίλοι της ΕΛΕΜΚΕ,

Συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Μη Καταστροφικών Ελέγχων (ΕΛΕΜΚΕ), το οποίο εκλέχτηκε από τη Γενική Συνέλευση που είχε πραγματοποιηθεί την 14η Δεκεμβρίου 2019.
Η συνεδρίαση του Δ. Σ. πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2019 και η σύνθεσή του έχει ως εξής:

1. Πρόεδρος: Αλέξανδρος Αντωνάτος
2. Αντιπρόεδρος: Αρτέμης Βαμβακούσης
3. Γενικός Γραμματέας: Απόστολος Κωτούζας
4. Ταμίας: Βασίλης Γράψας
5. Μέλος: Γεώργιος Καπασσάς
6. Μέλος: Κωνσταντίνος – Μάριος Σταυρόπουλος
7. Μέλος: Νεκτάριος Μπρούστας

Ο Πρόεδρος της ΕΛΕΜΚΕ