Διοικητικό Συμβούλιο

Α. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. Βαμβακούσης Αρτέμης
2. Χριστοφόρου Ευάγγελος
3. Κωτούζας Απόστολος
4. Χαριτίδης Κωνσταντίνος
5. Καραχάλιου Παναγιώτα
6. Καραγιάννης Γεώργιος
7. Γκοντης Ευάγγελος

 

Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. Πετρίδης Γεώργιος
2. Παναγιωτίδης Πολυχρόνης
3. Μεριβάνη Πολυξένη

 

Στη συνέχεια κατά τη πρώτη συνεδρίαση την 23η Δεκεμβρίου του 2021, το νέο Δ.Σ. εξέλεξε ομόφωνα το ακόλουθο Προεδρείο:

 

Πρόεδρος:  Χριστοφόρου Ευάγγελος

Αντιπρόεδρος Ά:  Βαμβακούσης Αρτέμης

Αντιπρόεδρος ΄Β:  Καραγιάννης Γεώργιος

Γενικός Γραμματέας: Χαριτίδης Κωνσταντίνος

Ταμίας: Κωτούζας Απόστολος

Αναπληρωματικός Γεν. Γραμματέας: Καραχάλιου Παναγιώτα

Αναπληρωματικός Ταμίας: Γκούντης Ευάγγελος

 

Από αυτήν την θέση σας ευχαριστώ όλους εκ μέρους όλου του ΔΣ για τη συμμετοχή σας στις Αρχαιρεσίες της ΕΛΕΜΚΕ και την συνεχή στήριξή σας στις προσπάθειες που θα συνεχίσει να καταβάλει.

Ευχαριστούμε δε τα νέα Μέλη που ασπάσθηκαν την προσπάθειά μας και συμμετείχαν για τον Εθνικό Φορέα.

 

Για την ΕΛΕΜΚΕ,

ο  Γενικός Γραμματέας

Κώστας Χαριτίδης