Ελληνική Εταιρεία Μη Καταστροφικών Ελέγχων
  • Εθνική Εταιρεία, Μέλος της EFNDT και της ICNDT

2nd International Conference on Art & Archaeology 2016 Art and Archaeology Strengthened by Measurement Techniques December 11-14, 2016 Jerusalem, Israel