Ελληνική Εταιρεία Μη Καταστροφικών Ελέγχων
  • Εθνική Εταιρεία, Μέλος της EFNDT και της ICNDT

Πολιτική συστήματος

πιστοποίησης προσωπικού
ΜΚΕ

Πολιτική συστήματος πιστοποίησης προσωπικού ΜΚΕ