Ελληνική Εταιρεία Μη Καταστροφικών Ελέγχων
  • Εθνική Εταιρεία, Μέλος της EFNDT και της ICNDT

APPLICATION OF CONTEMPORARY NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING SLOVENIAN SOCIETY FOR NON-DESTRUCTIVE TESTING