Ελληνική Εταιρεία Μη Καταστροφικών Ελέγχων
  • Εθνική Εταιρεία, Μέλος της EFNDT και της ICNDT

14th International Conference titled ‘Application of Contemporary Non-destructive testing in Engineering’

The organising committee invites you to attend the 14th International Conference titled ˝Application of Contemporary Non-destructive testing in Engineering˝ in BERNARDIN-Portorož, Slovenia on September 4th – 6th, 2017. The aim of the conference series is to bring together colleagues from academia and industry in all novel NDT related research areas and applications.

MORE