Ελληνική Εταιρεία Μη Καταστροφικών Ελέγχων
  • Εθνική Εταιρεία, Μέλος της EFNDT και της ICNDT

Laboratory for Stochastic Mechanical Systems and Automation – University of Patras

NDT Company

Laboratory for Stochastic Mechanical Systems and Automation – University of Patras

  • Πρόσωπο επικοινωνίας:
    Prof. S.D. Fassois
  • Διεύθυνση:
    Dept. of Mechan. And Aeron. Engin. University of Patras 26500 Patras, Greece
  • Fax:
    +30 2610997405
Vibration based systems for structural health monitoring and fault detection|Statistical time series based methods|Nonstationary and nonlinear methods|