Ελληνική Εταιρεία Μη Καταστροφικών Ελέγχων
  • Εθνική Εταιρεία, Μέλος της EFNDT και της ICNDT

ΚΔΕΠ – Κέντρο δοκιμών ερευνών & προτύπων

NDT Company

ΚΔΕΠ – Κέντρο δοκιμών ερευνών & προτύπων

  • Διεύθυνση:
    9 Leontariou 15351 Kantza Paliini, Athens
  • Fax:
    +30 210 6601839