Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2017
Αγαπητά Μέλη, Φίλες και Φίλοι της ΕΛΕΜΚΕ,

Σας ενημερώνω ότι μετά τη Γενική Συνέλευση της ΕΛΕΜΚΕ που διεξήχθη στις 12 Νοεμβρίου 2017 και τις Αρχαιρεσίες που ακολούθησαν την 3η Δεκεμβρίου 2017, προέκυψαν το ακόλουθο 7-μελές Διοικητικό Συμβούλιο και η 3-μελής Εξελεγκτική Επιτροπή:

Εκλογές ΕΛΕΜΚΕ 3 12 17

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Μη Καταστροφικών Ελέγχων (ΕΛΕΜΚΕ), κατά τη συνεδρίαση του της 23ης Οκτωβρίου 2017, αποφάσισε όπως η Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες της ΕΛΕΜΚΕ να διεξαχθούν ως ακολούθως, συνημμένη ανακοίνωση.