Γενική Συνέλευση 12 11 17

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Μη Καταστροφικών Ελέγχων (ΕΛΕΜΚΕ), κατά τη συνεδρίαση του της 23ης Οκτωβρίου 2017, αποφάσισε όπως η Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες της ΕΛΕΜΚΕ να διεξαχθούν ως ακολούθως, συνημμένη ανακοίνωση.