Γενική Συνέλευση / Εκλογές ΕΛΕΜΚΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Μη Καταστροφικών Ελέγχων (ΕΛΕΜΚΕ), κατά τη συνεδρίαση του της 23ης Οκτωβρίου 2017, αποφάσισε όπως η Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες της ΕΛΕΜΚΕ να διεξαχθούν ως ακολούθως, συνημμένη ανακοίνωση.

Γενική Συνέλευση 12 11 17

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Μη Καταστροφικών Ελέγχων (ΕΛΕΜΚΕ), κατά τη συνεδρίαση του της 23ης Οκτωβρίου 2017, αποφάσισε όπως η Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες της ΕΛΕΜΚΕ να διεξαχθούν ως ακολούθως, συνημμένη ανακοίνωση.