Code of Conduct

Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού της ΕΛΕΜΚΕ θα πρέπει να έχουν υπ’ όψη τους ότι η προσωπική ακεραιότητα και η επαγγελματική ικανότητα είναι οι βασικές αρχές στις οποίες θα στηριχθεί η πρακτική την οποία θα κληθούν να εξασκήσουν. Συνεπώς, προϋπόθεση αποτελεί για τους κατόχους του πιστοποιητικού της ΕΛΕΜΚΕ, η δέσμευση όσον αφορά στα ακόλουθα:

 1. Συμμόρφωση στον παρόντα κώδικα δεοντολογίας.
 2. Να αναλαμβάνουν μόνο τις δοκιμές μη καταστροφικών ελέγχων που ανταποκρίνονται στο επίπεδο της επαγγελματικής τους ικανότητας.
 3. Να υπογράφουν μόνο τα έγγραφα για εργασίες οι οποίες ανταποκρίνονται στο επίπεδο της επαγγελματικής τους ικανότητας.
 4. Να προσλαμβάνουν ή να εισηγούνται την πρόσληψη ειδικευμένου προσωπικού το οποίο κρίνεται κατά περίπτωση απαραίτητο για την επιτυχή ολοκλήρωση της κάθε εργασίας.
 5. Η συμπεριφορά τους να χαρακτηρίζεται από υπευθυνότητα, ακεραιότητα και αίσθημα δικαίου κατά τη συναναστροφή τους με συνεργάτες, συναδέλφους και πελάτες.
 6. Σε κάθε περίπτωση να είναι γνώστες και να τηρούν τους κώδικες, κανόνες και προδιαγραφές, υπό τις οποίες εξασκούν το επάγγελμά τους.
 7. Να αναφέρουν, χωρίς καθυστέρηση, στον προϊστάμενο / εργοδότη, κάθε περίπτωση παρέκκλισης από τους κώδικες και τις προδιαγραφές. Σε περίπτωση που ο προϊστάμενος/ εργοδότης δεν προβεί σε άμεση διορθωτική ενέργεια, θα πρέπει να ενημερώσουν την ΕΛΕΜΚΕ.
 8. Να εξασκούν το επάγγελμά τους λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια του περιβάλλοντος και του κοινού.
 9. Να διασφαλίζουν, μέσα στα πλαίσια του δυνατού, της ασφάλειας του κοινού και της συμμόρφωσης στον παρόντα κώδικα δεοντολογίας, κάθε πληροφορία που τους έχει εμπιστευτεί ο εργοδότης, συνάδελφος ή πολίτης.
 10. Να αποφεύγουν διάσταση απόψεων με τον εργοδότη ή τον πελάτη και όταν αυτό είναι αναπόφευκτο να αποκαλύπτουν τις συνθήκες στον εργοδότη ή τον πελάτη.
 11. Να επιδιώκουν τη συνεχή ενημέρωσή τους όσον αφορά στο τεχνικό περιεχόμενο της ειδικότητάς τους.
 12. Να υποδεικνύουν στον εργοδότη ή στον πελάτη πιθανές συνέπειες από την απόρριψη της τεχνικής τους κρίσης από μη-τεχνικό φορέα.
 13. Να μην παραποιούν ούτε να επιτρέπουν την παραποίηση των προσωπικών τους στοιχείων, όπως επαγγελματική εμπειρία, τίτλοι σπουδών και εκπαίδευσης, καθώς και των αντίστοιχων στοιχείων των συνεργατών τους.
 14. Να μην προβαίνουν σε δηλώσεις χωρίς τεκμηρίωση, ούτε σε αντιδεοντολογικές ενέργειες.
 15. Να αναφέρουν αμέσως στην ΕΛΕΜΚΕ κάθε παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας που υποπίπτει στην αντίληψη τους
 16. Να αναφέρουν αμέσως κάθε απόπειρα εις βάρος τους προκειμένου να παραβιάσουν τον κώδικα δεοντολογίας.
 17. Για κάθε πιστοποίηση πρέπει να τηρεί αρχείο ετήσιας επιτήρησης σύμφωνα με την ΔΛ 12.4 <ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ> καθώς και αρχείο παραπόνων. Η πιστή τήρηση της διαδικασίας επιτήρησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την διατήρηση ισχύος και την ανανέωση ενός πιστοποιητικού από την ΕΛΕΜΚΕ.

Κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τον παραπάνω κώδικα δεοντολογίας, θα αντιμετωπίζεται με τα όσα προβλέπονται στην διαδικασία της ΕΛΕΜΚΕ για τον χειρισμό παραπόνων και ενστάσεων.