8th National NDT Conference

8th NCNDT

Η συμβολή των MKE στην ασφάλεια των μικρών και μεγάλων έργων και κατασκευών και του κοινωνικοί σύνολου

Επιστολή Προέδρου

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Μέλη και Φίλοι της ΕΛΕΜΚΕ,

Το Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Μη Καταστροφικών Ελέγχων (ΕΛΕΜΚΕ) στην προσπάθεια του για την περαιτέρω προώθηση και ανάπτυξη του Ποιοτικού Ελέγχου με ΜΚΕ στη χώρα μας αποφάσισε κατά την συνεδρίαση του στις 17 Φεβρουαρίου 2014 τη διοργάνωση του 8ου Εθνικού Συνεδρίου ΜΚΕ με τίτλο: “Η συμβολή των ΜΚΕ στην ασφάλεια των μικρών και μεγάλων έργων και κατασκευών και του κοινωνικού συνόλου”. Το συνέδριο θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 (www.eie.gr) από 8-9 Μαΐου 2015.

Στους κύριους σκοπούς αυτού του συνεδρίου εντάσσονται η ενημέρωση, όλων όσων ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα επαγγελματικά ή ερευνητικά με τους ΜΚΕ και ειδικότερα με τον ποιοτικό έλεγχο για την ασφάλεια των κατασκευών και δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, για τις τελευταίες εξελίξεις πάνω στους ΜΚΕ. Στόχος επίσης του συνεδρίου είναι να τονισθεί η αναγκαιότητα περαιτέρω ενίσχυσης και ανάπτυξης του ποιοτικού ελέγχου με ΜΚΕ στη βιομηχανία, τη ναυτιλία, τα δημόσια και ιδιωτικά μικρά και μεγάλα έργα, την συντήρηση των μνημείων των αρχαιοτήτων και των έργων τέχνης και την ιατρική προς όφελος της Ελληνικής Κοινωνίας και Οικονομίας.

Το συνέδριο διεξάγεται υπό την αιγίδα και στήριξη του Ε.Μ. Πολυτεχνείου, των Υπουργείων Ανάπτυξης, Τουριστικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης και του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας. Το συνέδριο προβλέπεται, προς το παρόν, ότι θα τιμήσουν εκτός των πολλών εξαίρετων συναδέλφων και ομιλητών από τη Βιομηχανία και την Πανεπιστημιακή Κοινότητα της χώρας και εκπρόσωποι του ΥΠΕΧΩΔΕ, του ΥΠΑΝ, του ΕΜΠ, της Πολ. Σχολής Ξάνθης, του ΤΕΕ, του ΕΛΟΤ, της ΕΑΒ, της ΔΕΗ, της Ο.Α., κ.ά. φορέων.

Οι περιλήψεις των εργασιών και τα πλήρη κείμενα τους πρέπει να σταλούν σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα. Θα εκδοθούν πρακτικά, ένα τεύχος με τις περιλήψεις όλων των εργασιών και τα στοιχεία των χορηγών και εκθετών και σε ηλεκτρονική μορφή ένα CD με τα πλήρη κείμενα όλων των εργασιών και τα διαφημιστικά φυλλάδια όλων των χορηγών και εκθετών.

Όσοι επιθυμούν να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια της ΕΛΕΜΚΕ συμμετέχοντας ως χορηγοί, πρέπει να επικοινωνήσουν με τον πρόεδρο και Γεν. Γραμματέα του Συνεδρίου κ. Ι. Πρασιανάκη εγκαίρως. Οι χορηγοί θα προβληθούν δια των εντύπων (ανακοινώσεις- πρόγραμμα), και της ιστοσελίδας του συνεδρίου και θα συμπεριληφθεί το υλικό προβολής τους τόσο στο τεύχος των περιλήψεων όσο και στο CD των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος και Γεν. Γραμματέας του Συνεδρίου

Ι. Πρασιανάκης, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ

Αθήνα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 8-9 Μαΐου 2015

Η θεματολογία του συνεδρίου καλύπτει όλο το φάσμα της έρευνας και των εφαρμογών της στην περιοχή των ΜΚΕ. Πιο συγκεκριμένα οι περιοχές ενδιαφέροντος του συνεδρίου είναι:

 • Επιθεώρηση, Εκπαίδευση, Πιστοποίηση και Διαπίστευση:
  • Εκπαίδευση και Πιστοποίηση Προσωπικού ΜΚΕ.
  • Διαπίστευση φορέων ΜΚΕ
  • Πιστοποίηση Εκπαιδευτικών Εξεταστικών Κέντρων ΜΚΕ
  • Θέματα ορολογίας ΜΚΕ
 • Προηγμένη Έρευνα και Εφαρμογές ΜΚΕ στον Έλεγχο:
  • Βιομηχανικών Υλικών και Προϊόντων
  • Μικρών και μεγάλων Κατασκευών
  • Δημοσίων και ιδιωτικών Έργων
  • Συνθέτων Υλικών και Συγκολλητών Κατασκευών
  • Έργων Τέχνης, Μνημείων και Έργων Πολιτιστικής Κληρονομιάς
  • Ναυπηγικών και Αεροπορικών Κατασκευών
  • Δομικών Υλικών και Κατασκευών βλαμμένων από σεισμούς
  • Νέες τεχνικές, ΜΚΕ, FILM FREE κ.λ.π.
 • Ιατρικές Εφαρμογές ΜΚΕ

Πρόεδρος και Γεν. Γραμματέας του Συνεδρίου

Ιωάννης Ν. Πρασιανάκης, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, Πρόεδρος της ΕΛΕΜΚΕ
Τηλ.: 210-772 1312, 6977-416789, E-mail: prasian@central.ntua.gr και i.prasianakis@gmail.com

 

Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου

Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου Βαμβακούσης Αρτέμιος, Δρ. Επιθεωρητής ΜΚΕ, Αντιπρόεδρος της ΕΛΕΜΚΕ

Αντωνακάκης Αντώνιος, ΔΕΗ -Επιθεωρητής ΜΚΕ, Ταμίας ΕΛΕΜΚΕ.
Βαμβακούσης Αρτέμιος, Δρ. Επιθεωρητής ΜΚΕ
Καλκάνης Κων/νος, Δρ. Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ
Κορδάτος Ιωάννης, Δρ. Επιθεωρητής ΜΚΕ, Ελληνικό Ινστ. Συγκολλήσεων
Παπαδόπουλος Μυροφόρος, Διευθυντής ΔΕΗ
Πετρίδης Γεώργιος, Επιθεωρητής ΜΚΕ
Πρασιανάκης Ιωάννης, Δρ. Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, Πρόεδρος της ΕΛΕΜΚΕ
Χαριτίδης Κων/νος, Δ/ντής WPK ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
Φύτος Μηνάς, Επιθεωρητής ΜΚΕ

 

Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής Συνεδρίου, Χριστοφόρου Ευάγγελος, Δρ. Καθηγητής ΕΜΠ, Αντιπρόεδρος της ΕΛΕΜΚΕ

Αβδελίδης Νικόλαος, Δρ. ΜΚΕ Ερευνητής ΕΜΠ
Αναστασιάδης Κίμων, Δρ. Καθηγητής ΤΕΙ Αθηνών
Βαχαβιώλος Σωτήριος, Δρ. Πρόεδρος της MISTRAS Group, Inc.USA
Βαμβακούσης Αρτέμιος, Δρ. Επιθεωρητής ΜΚΕ
Βουθούνης Παναγιώτης, Δρ. Καθηγητής ΤΕΙ Αθηνών
Γιούτσος Αναστάσιος, Δρ. Ερευνητής-ΜΚΕ
Θεοδουλίδης Θεόδωρος, Δρ. Καθηγητής Παν. Μακεδονίας
Καλκάνης Κων/νος, Δρ. Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ
Καραλέκας Δημήτριος, Δρ. Καθηγητής Παν. Πειραιά
Κουή Μαρία, Δρ. Καθηγήτρια ΕΜΠ
Κουριδάκης Στυλιανός, Δρ. Καθηγητής ΤΕΙ Χανίων
Μαρίνη Ρουμπίνη, Δρ. Επιθεωρητής ΜΚΕ, ΕΑΒ
Ματίκας Θεόδωρος, Δρ. Καθηγητής Παν. Ιωαννίνων
Μαρόπουλος Στέργιος, Δρ. Καθηγητής ΤΕΙ Κοζάνης
Μοροπούλου Αντωνία, Δρ. Καθηγήτρια ΕΜΠ
Μουζάκης Διονύσιος, Δρ. Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας
Μουτσάτσου Άννα, Χημικός Μηχανικός, Εθνική Πινακοθήκη Αθηνών
Μπότσης Ιωάννης, Δρ. Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Λοζάννης, Ελβετία
Ορφανουδάκης Νικόλαος, Δρ. Καθηγητής ΤΕΙ Χαλκίδας
Πρασιανάκης Ιωάννης, Δρ. Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, Πρόεδρος της ΕΛΕΜΚΕ
Σιδερίδης Αιμίλιος, Λέκτορας ΕΜΠ
Σιώρης Ηλίας, Δρ. Καθηγητής, Bolton U.K.
Τριάντης Δήμος, Δρ. Καθηγητής ΤΕΙ Αθηνών
Τσαμασφύρος Γεώργιος, Δρ. Καθηγητής ΕΜΠ
Τσελές Δημήτριος, Δρ. Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά
Χριστοφόρου Ευάγγελος, Δρ. Καθηγητής ΕΜΠ

Πρώτη ανακοίνωση: 20 Μαρτίου 2014

Υποβολή Περιλήψεων: 30 Οκτωβρίου 2014

Γνωστοποίηση Αποδοχής: 30 Νοεμβρίου 2014

Υποβολή άρθρων και Διαφ/κών των Χορηγών σε ηλεκτρονική μορφή: 20 Οκτωβρίου 2008

Τελική ημερομηνία Εγγραφών: 20 Μαρτίου 2015

Τελικό Πρόγραμμα Συνεδρίου: 1 Μαΐου 2015

Ημερομηνία Συνεδρίου: 8-9 Μαΐου 2015

Αίτηση Συμμετοχής

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν είτε ως σύνεδροι, είτε ως χορηγοί στο συνέδριο, παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που διατίθεται και να την αποστείλουν στα:

E-mail: prasian@central.ntua.gr ή στο hsnt@hsnt.gr,

ή με FAX: 210-772 3759

ή στη Ταχ. Δ/νση της ΕΛΕΜΚΕ: Τ.Θ. 64066, Ζωγράφου 157 10, Αθήνα.

Παράκληση, μη ξεχάσετε τις ημέρες Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και ημερομηνίες 8-9/5/2015.

Κόστος Συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής στο συνέδριο θα είναι ως ακολούθως:

Σύνεδροι μη Μέλη της ΕΛΕΜΚΕ 250 ΕΥΡΩ
Σύνεδροι Μέλη της ΕΛΕΜΚΕ 200 ΕΥΡΩ
Συνταξιούχοι 150 ΕΥΡΩ
Φοιτητές 100 ΕΥΡΩ
Εκθέτες 1000 ΕΥΡΩ
Χορηγοί 2000 ΕΥΡΩ
Χρυσοί Χορηγοί 5000 ΕΥΡΩ

Στις παραπάνω τιμές θα προστεθεί ΦΠΑ 23%.
Η πληρωμή της συμμετοχής σας στο συνέδριο πρέπει να γίνει στον λογαριασμό της ΕΛΕΜΚΕ:

Piraeus Bank IBAN # GR 85 0172 0190 0050 1902 6950 105

Παρακαλείσθε μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής να μας στείλετε αντίγραφο της κατάθεσης σας με E-mail στο: hsnt@hsnt.gr, ή με FAX στον αριθμό: 210-7723759 ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Ελληνική Εταιρεία Μη Καταστροφικών Ελέγχων, PO BOX 64066 Ταχυδρομείο Ζωγράφου 157 10, Αθήνα.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στο αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας του υψηλών τεχνολογικών προδιαγραφών Συνεδριακού Κέντρου του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, που βρίσκεται στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου 48. Σε ένα σύγχρονο και από τα μεγαλύτερα συνεδριακά κέντρα της Αττικής που αποτελεί ένα κόσμημα αρχιτεκτονικής και λειτουργικής επάρκειας, συνδυάζοντας την υψηλή αισθητική και τη σύγχρονη τεχνολογία, με εύκολη πρόσβαση καθώς βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας και διαθέτει άνετο παρκινγκ.

 

Επικοινωνία:

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 48-116 35 Αθήνα, Τηλ. 210 7273 516 – Fax 210 7246 618, Web site: www.eie.gr, E-mail: mkont@eie.gr

Πλήρες άρθρο: Η έκταση της τελικής εργασίας, κείμενο, σχήματα, βιβλιογραφία κ.λπ. να μη ξεπερνούν τις 20 σελίδες. Τα περιθώρια σε σελίδες Α4, πρέπει να είναι 3cm επάνω και 2,5cm στις υπόλοιπες πλευρές της σελίδας. Το κείμενο να είναι γραμμένο με Times New Roman των 11 στιγμών. Περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν σε επόμενη ανακοίνωση μας.

 

Γλώσσα του Συνεδρίου: Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου θα είναι η Ελληνική. Δύναται όμως να υποβληθούν και να παρουσιασθούν εργασίες και στην Αγγλική χωρίς πρόβλεψη ταυτόχρονης μετάφρασης στην Ελληνική.

 

Πρακτικά του Συνεδρίου: Οι περιλήψεις των άρθρων και το σύντομο διαφημιστικό υλικό των χορηγών και εκθετών θα διατεθούν με το ειδικό τεύχος των περιλήψεων, ενώ τα πλήρη άρθρα και τα αναλυτικά διαφημιστικά θα διατεθούν σε ηλεκτρονική μορφή με το CD των πρακτικών.

Σας γνωρίζουμε ότι το πλήρες τελικό κείμενο των εργασιών του συνεδρίου και τα διαφημιστικά των χορηγών θα πρέπει να έχουν κατατεθεί μέχρι τις 20 Μαρτίου 2015, ώστε να μπορέσουν η οργανωτική και επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου να προετοιμάσουν και εκδώσουν έγκαιρα τα σχετικά πρακτικά. Τα πρακτικά του συνεδρίου θα διατεθούν σε όλους τους δικαιούχους κατά τη διάρκεια του συνεδρίου δωρεάν. Όλοι οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν τα πρακτικά του συνεδρίου από την ΕΛΕΜΚΕ έναντι του ποσού των 50 ΕΥΡΩ.

Για το τελικό κείμενο τόσο της περιλήψεως όσο και του τελικού άρθρου και του διαφημιστικού υλικού, παρακαλείσθε να χρησιμοποιήσετε τη συνημμένη forma του συνεδρίου και να τα αποστείλετε στην ΕΛΕΜΚΕ με ένα από τους παρακάτω τρόπους:

E-mail: prasian@central.ntua.gr ή hsnt@hsnt.gr
ή με CD ταχυδρομικώς στην Ταχ. Δ/νση της ΕΛΕΜΚΕ:
Τ.Θ. 64066, Ζωγράφου 157 10 Αθήνα.

Η περίληψη της εργασίας να έχει έκταση μιας σελίδας Α4 με περιθώρια 2,5cm σε όλες τις πλευρές της σελίδας. Το κείμενο να είναι γραμμένο με Times New Roman των 11 στιγμών. Θα χρησιμοποιηθεί για το Τεύχος των περιλήψεων. Forma

 

ΧΟΡΗΓΟΙ – ΕΚΘΕΤΕΣ

Κάθε χορηγός ή εκθέτης πρέπει να αποστείλει σε ηλεκτρονική μορφή το διαφημιστικό υλικό που επιθυμεί να συμπεριληφθεί στα έντυπα και τα πρακτικά του συνεδρίου, έκτασης όπως αναλυτικά φαίνεται κατά περίπτωση παρακάτω.

Η τελική επιλογή των εργασιών για προφορική ή poster παρουσίαση θα γίνει από την Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου.

Σας γνωρίζουμε ότι το πλήρες τελικό κείμενο των εργασιών του συνεδρίου και τα διαφημιστικά των χορηγών θα πρέπει να έχουν κατατεθεί το αργότερο μέχρι τις 20 Μαρτίου 2015, ώστε να μπορέσουν η οργανωτική και επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου να προετοιμάσουν και εκδώσουν έγκαιρα τα σχετικά πρακτικά. Τα πρακτικά του συνεδρίου θα διατεθούν σε όλους τους δικαιούχους κατά τη διάρκεια του συνεδρίου δωρεάν. Όλοι οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν τα πρακτικά του συνεδρίου από την ΕΛΕΜΚΕ έναντι του ποσού των 50 ΕΥΡΩ.

Για το τελικό κείμενο τόσο της περιλήψεως όσο και του τελικού άρθρου και του διαφημιστικού υλικού, παρακαλείσθε να χρησιμοποιήσετε τη συνημμένη φόρμα του συνεδρίου και να τα αποστείλετε στην ΕΛΕΜΚΕ με ένα από τους παρακάτω τρόπους:

E-mail: prasian@central.ntua.gr ή hsnt@hsnt.gr
ή με CD ταχυδρομικώς στην Ταχ. Δ/νση της ΕΛΕΜΚΕ:
Τ.Θ. 64066, Ζωγράφου 157 10 Αθήνα.

Παροχές προς Συνέδρους – Εκθέτες – Χορηγούς

 

Σύνεδροι – Φοιτητές:

Συμμετοχή σε όλες τις συνεδριάσεις, στα διαλείμματα με καφέδες και αναψυκτικά, στο μεσημεριανό μπουφέ, στο επίσημο δείπνο του συνεδρίου, και παραλαβή του υλικού του συνεδρίου (τεύχος περιλήψεων, πλήρη πρακτικά σε CD, πιστοποιητικό συμμετοχής στο συνέδριο, λοιπό υλικό).

 

Εκθέτες:
Οι εκθέτες, εκτός των παροχών των απλών συνέδρων, θα αναφέρονται στο πρόγραμμα του συνεδρίου το οποίο θα κυκλοφορήσει σε περισσότερα από 1000 αντίτυπα και θα διατεθεί σε αντίστοιχους αποδέκτες, όπως και στη σχετική θέση εκθετών στην ιστοσελίδα του συνεδρίου με υλικό έκτασης μιας σελίδας Α4. Επίσης μπορούν να αποστείλουν διαφημιστικό υλικό έκτασης μιας σελίδας Α4 για να συμπεριληφθεί στο τεύχος των περιλήψεων και υλικό έκτασης έως 4 σελίδες Α4 για να συμπεριληφθεί στο CD των πρακτικών του συνεδρίου. Ένα άτομο ανά εκθέτη μπορεί να συμμετάσχει ελεύθερα στο συνέδριο απολαμβάνοντας όλες τις παροχές του συνεδρίου δωρεάν. Τέλος στον εκθεσιακό χώρο του συνεδρίου οι εκθέτες θα έχουν χώρο έκτασης 4τ.μ. περίπου, ένα τραπέζι με δύο καρέκλες και ένα ταμπλό για την έκθεση και προβολή των προϊόντων τους.

Χορηγοί:
Οι χορηγοί, εκτός των παροχών των απλών συνέδρων, θα αναφέρονται στο πρόγραμμα του συνεδρίου το οποίο θα κυκλοφορήσει σε περισσότερα από 1000 αντίτυπα και θα διατεθεί σε αντίστοιχους αποδέκτες, όπως και στη σχετική θέση χορηγών στην ιστοσελίδα του συνεδρίου με υλικό έκτασης δύο σελίδων Α4. Επίσης μπορούν να αποστείλουν διαφημιστικό υλικό έκτασης δύο σελίδων Α4 για να συμπεριληφθεί στο τεύχος των περιλήψεων και υλικό έκτασης έως 8 σελίδες Α4 για να συμπεριληφθεί στο CD των πρακτικών του συνεδρίου. Δύο άτομα ανά χορηγό μπορούν να συμμετάσχουν ελεύθερα στο συνέδριο απολαμβάνοντας όλες τις παροχές του συνεδρίου δωρεάν. Τέλος στον εκθεσιακό χώρο του συνεδρίου οι χορηγοί θα έχουν χώρο έκτασης 6τ.μ. περίπου, ένα τραπέζι με δύο καρέκλες και δύο ταμπλό για την έκθεση και προβολή των προϊόντων τους.

Χρυσοί Χορηγοί:
Οι χρυσοί χορηγοί, εκτός των παροχών των απλών συνέδρων, θα αναφέρονται στο πρόγραμμα του συνεδρίου το οποίο θα κυκλοφορήσει σε περισσότερα από 1000 αντίτυπα και θα διατεθεί σε αντίστοιχους αποδέκτες, όπως και στη σχετική θέση των χρυσών χορηγών στην ιστοσελίδα του συνεδρίου με υλικό έκτασης τεσσάρων σελίδων Α4. Επίσης μπορούν να αποστείλουν διαφημιστικό υλικό έκτασης τεσσάρων σελίδων Α4 για να συμπεριληφθεί στο τεύχος των περιλήψεων και υλικό έκτασης έως 16 σελίδες Α4 για να συμπεριληφθεί στο CD των πρακτικών του συνεδρίου. Πέντε άτομα ανά χρυσό χορηγό μπορούν να συμμετάσχουν ελεύθερα στο συνέδριο απολαμβάνοντας όλες τις παροχές του συνεδρίου δωρεάν. Τέλος στον εκθεσιακό χώρο του συνεδρίου οι χρυσοί χορηγοί θα έχουν χώρο έκτασης 8τ.μ. περίπου, ένα τραπέζι με δύο καρέκλες και τρία ταμπλό για την έκθεση και προβολή των προϊόντων τους.

National Technical University of Athens (NTUA)

Patision Complex: 28 Oktovriou (Patision) 42, 10682 Athens, Greece
Zografou Campus: Iroon Polytexneiou 9, 15780 Zografou, Greece
Tel. +30 10 7722017, +30 10 7722006 Fax: +30 10 7722028

The National Technical University of Athens (NTUA) is the oldest and most prestigious educational institution of Greece in the field of technology, and has contributed unceasingly to the country’s scientific, technical and economic development since its foundation in 1836. For more information about of NTUA visit http://www.ntua.gr

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ – ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΜΦΕ) – Ε.Μ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS LABORATORY OF STRENGTH AND MATERIALS

Faculty of Applied Mathematics and Physics Sciences,
Department of Mechanics and Laboratory of Strength and Materials,
Iroon Polytechniou 5, GR-157 73, Zografou, Athens, (+301) 772 1312

Κάθε χορηγός ή εκθέτης πρέπει να αποστείλει σε ηλεκτρονική μορφή το διαφημιστικό υλικό που επιθυμεί να συμπεριληφθεί στα έντυπα και τα πρακτικά του συνεδρίου, έκτασης όπως αναλυτικά φαίνεται κατά περίπτωση παρακάτω.

Σας γνωρίζουμε ότι το πλήρες τελικό κείμενο των εργασιών του συνεδρίου και τα διαφημιστικά των χορηγών θα πρέπει να έχουν κατατεθεί το αργότερο μέχρι τις 20 Μαρτίου 2015 , ώστε να μπορέσουν η οργανωτική και επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου να προετοιμάσουν και εκδώσουν έγκαιρα τα σχετικά πρακτικά. Τα πρακτικά του συνεδρίου θα διατεθούν σε όλους τους δικαιούχους κατά τη διάρκεια του συνεδρίου δωρεάν. Όλοι οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν τα πρακτικά του συνεδρίου από την ΕΛΕΜΚΕ έναντι του ποσού των 50 ΕΥΡΩ.

Για το τελικό κείμενο τόσο της περιλήψεως όσο και του τελικού άρθρου και του διαφημιστικού υλικού, παρακαλείσθε να χρησιμοποιήσετε τη συνημμένη φόρμα του συνεδρίου και να τα αποστείλετε στην ΕΛΕΜΚΕ με ένα από τους παρακάτω τρόπους:

E-mail: prasian@central.ntua.gr ή hsnt@hsnt.gr
ή με CD ταχυδρομικώς στην Ταχ. Δ/νση της ΕΛΕΜΚΕ:
Τ.Θ. 64066, Ζωγράφου 157 10 Αθήνα.

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (ELEMKE)

ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ
Το 8ο Εθνικό Συνέδριο Μη Καταστροφικών Ελέγχων
Αθήνα-ΕΜΠ, 8-9 Μαΐου 2015

Τίτλος Συνεδρίου:

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΚΕ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Μέλη και Φίλοι της ΕΛΕΜΚΕ,

Το Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Μη Καταστροφικών Ελέγχων (ΕΛΕΜΚΕ) στην προσπάθεια του για την περαιτέρω προώθηση και ανάπτυξη του Ποιοτικού Ελέγχου με ΜΚΜ στη χώρα μας αποφάσισε κατά την συνεδρίαση του στις 17 Φεβρουαρίου 2014 τη διοργάνωση του 7ου Εθνικού Συνεδρίου ΜΚΕ με τίτλο: “Η συμβολή των ΜΚΕ στην ασφάλεια των μικρών και μεγάλων έργων και κατασκευών και του κοινωνικού συνόλου”. Το συνέδριο θα διεξαχθεί στην Αθήνα στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών από 8-9 Μαΐου 2015.

Στους κύριους σκοπούς αυτού του συνεδρίου εντάσσονται η ενημέρωση, όλων όσοι ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα επαγγελματικά ή ερευνητικά με τους ΜΚΕ και ειδικότερα με τον ποιοτικό έλεγχο για την ασφάλεια των κατασκευών ιδιώτες και δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, με τις τελευταίες εξελίξεις πάνω στους ΜΚΕ. Στόχος επίσης του συνεδρίου είναι να τονισθεί η αναγκαιότητα περαιτέρω ενίσχυσης και ανάπτυξης του ποιοτικού ελέγχου με ΜΚΕ στη βιομηχανία, τη ναυτιλία, τα δημόσια και ιδιωτικά μικρά και μεγάλα έργα, την συντήρηση των μνημείων των αρχαιοτήτων και των έργων τέχνης και την ιατρική προς όφελος της Ελληνικής Κοινωνίας και Οικονομίας.

Το συνέδριο διεξάγεται υπό την αιγίδα και στήριξη του Ε.Μ. Πολυτεχνείου, του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, των Υπουργείων Ανάπτυξης, Τουριστικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, της Πολ. Σχολής Ξάνθης και του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας. Το συνέδριο προβλέπεται, προς το παρόν, ότι θα τιμήσουν εκτός των πολλών εξαίρετων συναδέλφων και ομιλητών από τη Βιομηχανία και την Πανεπιστημιακή Κοινότητα της χώρας και εκπρόσωποι του ΥΠΕΧΩΔΕ, του ΥΠΑΝ, του ΕΜΠ, του Πολ. Κρήτης, της Πολ. Σχολής Ξάνθης, του ΤΕΕ, του ΕΛΟΤ, της ΕΑΒ, της ΔΕΗ, της Ο.Α., κ.ά. φορέων.

Οι περιλήψεις των εργασιών και το πλήρες κείμενο τους πρέπει να σταλούν σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα. Θα εκδοθούν πρακτικά, ένα τεύχος με τις περιλήψεις όλων των εργασιών και τα στοιχεία των χορηγών και εκθετών και σε ηλεκτρονική μορφή ένα CD με τα πλήρη κείμενα όλων των εργασιών και τα διαφημιστικά φυλλάδια όλων των χορηγών και εκθετών.

Όσοι επιθυμούν να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια της ΕΛΕΜΚΕ συμμετέχοντας ως χορηγοί, πρέπει να επικοινωνήσουν με τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής κ. Ι. Πρασιανάκη εγκαίρως. Οι χορηγοί θα προβληθούν δια των εντύπων (ανακοινώσεις-πρόγραμμα), και της ιστοσελίδας του συνεδρίου και θα συμπεριληφθεί το υλικό προβολής τους τόσο στο τεύχος των περιλήψεων όσο και στο CD των πρακτικών.

Πρόεδρος και Γεν. Γραμματέας Συνεδρίου:
Ιωάννης Ν. Πρασιανάκης, Πρόεδρος της ΕΛΕΜΚΕ, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ
Τηλ.: 210-772 1312, και 6977-416789, ή με FAX 210-772 3759,

E-mail: prasian@central.ntua.gr, i.prasianakis@gmail.com και hsnt@hsnt.gr,
Ταχυδρομική διεύθυνση της ΕΛΕΜΚΕ: Τ.Θ. 64066, Ζωγράφου 157 10, Αθήνα.