6th National NDT Conference

6th NCNDT

Ο ρόλος και η συμβολή της ΕΛΕΜΚΕ στην πιστοποίηση προσωπικού ΜΚΕ και στην προώθηση των ΜΚΕ στην Ελλάδα για την ασφάλεια των κατασκευών και του κοινωνικού συνόλου

Αθήνα, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2008, 09:00 - 17:00

Η θεματολογία του συνεδρίου καλύπτει όλο το φάσμα της έρευνας και των εφαρμογών της στην περιοχή των ΜΚΕ. Πιο συγκεκριμένα οι περιοχές ενδιαφέροντος του συνεδρίου είναι:

 • Επιθεώρηση, Εκπαίδευση και Πιστοποίηση Προσωπικού ΜΚΕ.
 • Διαπίστευση φορέων ΜΚΕ.
 • Πιστοποίηση Εκπαιδευτικών Εξεταστικών Κέντρων ΜΚΕ.
 • Ιατρικές Εφαρμογές ΜΚΕ.
 • Προηγμένες Εφαρμογές ΜΚΕ για τον Ποιοτικό Έλεγχο:
  • Βιομηχανικών Υλικών και Προϊόντων.
  • Μικρών και μεγάλων Κατασκευών.
  • Δημοσίων και ιδιωτικών Έργων.
  • Συνθέτων Υλικών και Συγκολλητών Κατασκευών.
  • Έργων Τέχνης, Μνημείων και Έργων Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
  • Ναυπηγικών και Αεροπορικών Κατασκευών.
  • Νέες τεχνικές, FILM FREE.
  • Δομικών Υλικών και Κατασκευών βλαμμένων από σεισμούς.

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (ELEMKE)

ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΚΕ

Το 6ο Εθνικό Συνέδριο Μη Καταστροφικών Ελέγχων
Αθήνα, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2008, Ώρα: 09:00-17:00

Τίτλος Συνεδρίου:

Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΕΜΚΕ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΚΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΚΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Μέλη και Φίλοι της ΕΛΕΜΚΕ,

Το Δ.Σ. της ΕΛΕΜΚΕ στην προσπάθεια του για την περαιτέρω προώθηση και ανάπτυξη του ποιοτικού ελέγχου με ΜΚΜ στη χώρα μας αποφάσισε κατά την συνεδρίαση του της 12ης Ιουνίου 2008 τη διοργάνωση ημερίδας με τίτλο: “Ο Ρόλος και συμβολή της ΕΛΕΜΚΕ στην πιστοποίηση προσωπικού ΜΚΕ και στην Προώθηση των ΜΚΕ στην Ελλάδα για την ασφάλεια των κατασκευών και του κοινωνικού συνόλου”.

Σκοπός αυτής της εκδήλωσης είναι να ενημερωθούν όλοι όσοι ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με τους ΜΚΕ και, γενικότερα, με την ποιότητα και ασφάλεια των κατασκευών ιδιώτες, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, με τις τελευταίες εξελίξεις πάνω στους ΜΚΕ αλλά και την αναγκαιότητα περαιτέρω ενίσχυσης και ανάπτυξης του ποιοτικού ελέγχου με ΜΚΕ στη βιομηχανία, τη ναυτιλία, τα δημόσια και ιδιωτικά έργα προς όφελος της Ελληνικής Κοινωνίας και Οικονομίας.

Η ημερίδα θα γίνει στην Αθήνα στις 26-11-2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 09:00-17:00, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Ανάπτυξης που βρίσκεται στη Λεωφόρο Μεσογείων 119. Την εκδήλωση θα τιμήσουν εκτός των πολλών εξαίρετων συναδέλφων και ομιλητών από τη Βιομηχανία και την Πανεπιστημιακή Κοινότητα της χώρας και εκπρόσωποι, προς το παρόν, του ΥΠΕΧΩΔΕ, του ΥΠΑΝ, του ΕΜΠ κ.ά. υπό την αιγίδα και τη στήριξη των οποίων διεξάγεται αυτή η Ημερίδα.

Η συμμετοχή όλων θα είναι ελεύθερη, χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Παρακαλείσθε όσοι επιθυμείτε να παρουσιάσετε σχετική εργασία να την αποστείλετε εγκαίρως επειδή ο αριθμός των προφορικών ανακοινώσεων θα είναι περιορισμένος. Η τελική επιλογή των εργασιών για προφορική ή poster παρουσίαση θα γίνει από την Επιστημονική Επιτροπή της Ημερίδας. Οι περιλήψεις των εργασιών και το πλήρες κείμενο των εργασιών πρέπει να σταλούν σε ηλεκτρονική μορφή. Θα εκδοθούν πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή (CD), τα οποία θα διατεθούν στους συνέδρους δωρεάν.

Εκτός από τις εργασίες που τελικά θα ανακοινωθούν προφορικά, βάσει του συνημμένου προκαταρκτικού προγράμματος, οι υπόλοιπες εργασίες που θα επιλεγούν θα παρουσιαστούν ως Poster.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το συνημμένο συνοπτικό πρόγραμμα και επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΕΛΕΜΚΕ: www.hsnt.gr

Όσοι επιθυμούν να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια της ΕΛΕΜΚΕ συμμετέχοντας, ως χορηγοί πρέπει να επικοινωνήσουν με τον πρόεδρο της Ο.Ε. κ. Ι. Πρασιανάκη εγκαίρως. Οι χορηγοί θα προβληθούν δια των εντύπων (ανακοινώσεις-πρόγραμμα), και της ιστοσελίδας της ημερίδας και θα συμπεριληφθεί το υλικό προβολής τους στο CD των πρακτικών.

Παρακαλείσθε να μη ξεχάσετε την ημερομηνία 26-11-2008 και να αποστείλετε εγκαίρως συμπληρωμένη τη συνημμένη αίτηση εγγραφής.

Πρώτη ανακοίνωση: 23 Ιουνίου 2008

Υποβολή Περιλήψεων: 30 Σεπτεμβρίου 2008

Γνωστοποίηση Αποδοχής: 10 Οκτωβρίου 2008

Υποβολή άρθρων και Διαφ/κών των Χορηγών σε ηλεκτρονική μορφή: 20 Οκτωβρίου 2008

Τελική ημερομηνία Εγγραφών: 10 Νοεμβρίου 2008

Τελικό Πρόγραμμα Συνεδρίου: 20 Νοεμβρίου 2008

Ημερομηνία Συνεδρίου: 26 Νοεμβρίου 2008

Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή

 • Ι. Πρασιανάκης, Καθηγητής ΕΜΠ
 • Μ. Σφαντζικόπουλος, Καθηγητής ΕΜΠ
 • Γ. Πετρίδης, Επιθεωρητής ΜΚΕ
 • Ι. Τσομπανίδης, Επιθεωρητής ΜΚΕ
 • Κ. Αναστασιάδης, Καθηγητής ΤΕΙ Αθηνών
 • Α. Βαμβακούσης, Δρ. Επιθεωρητής ΜΚΕ
 • Κ. Χαριτίδης, Δ/ντής WPK ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
Αίτηση Συμμετοχής

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν είτε ως σύνεδροι, είτε ως χορηγοί στο συνέδριο, παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που διατίθεται και να την αποστείλουν στα:

E-mail: prasian@central.ntua.gr ή στο hsnt@hsnt.gr,

ή με FAX: 210-772 3759

ή στη Ταχ. Δ/νση της ΕΛΕΜΚΕ: Τ.Θ. 64066, Ζωγράφου 157 10, Αθήνα.

Κόστος Συμμετοχής

Η συμμετοχή όλων στο συνέδριο θα είναι ελεύθερη χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Το κόστος του συνεδρίου ελπίζουμε να καλυφθεί από την ευγενική συνδρομή των χορηγών της ημερίδας.

Η περίληψη της εργασίας να έχει έκταση μιας σελίδας Α4 με περιθώρια 2,5cm σε όλες τις πλευρές της σελίδας. Το κείμενο να είναι γραμμένο με Times New Roman των 11 στιγμών. Θα χρησιμοποιηθεί για το CD των πρακτικών.

Το πλήρες τελικό κείμενο των εργασιών του συνεδρίου και τα διαφημιστικά των χορηγών θα πρέπει να έχουν κατατεθεί το αργότερο μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2008 ώστε να μπορέσουν, η οργανωτική και επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου να προετοιμάσουν και εκδώσουν έγκαιρα τα πρακτικά. Τα πρακτικά του συνεδρίου (ένα CD) θα διατεθούν στους συμμετέχοντες, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

Το τελικό κείμενο τόσο της περιλήψεως όσο και του τελικού άρθρου και του διαφημιστικού τετρασέλιδου, παρακαλείσθε να τα αποστείλετε στα:

E-mail: prasian@central.ntua.gr ή hsnt@hsnt.gr
ή με CD ταχυδρομικώς στην Ταχ. Δ/νση της ΕΛΕΜΚΕ:
Τ.Θ. 64066, Ζωγράφου 157 10 Αθήνα.

Πλήρες άρθρο: Η έκταση της τελικής εργασίας, κείμενο, σχήματα, βιβλιογραφία κ.λπ. να μη ξεπερνούν τις 20 σελίδες. Τα περιθώρια σε σελίδες Α4, πρέπει να είναι 3cm επάνω και 2,5cm στις υπόλοιπες πλευρές της σελίδας. Το κείμενο να είναι γραμμένο με Times New Roman των 11 στιγμών. Περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν σε επόμενη ανακοίνωση μας.

Σας γνωρίζουμε ότι το πλήρες τελικό κείμενο των εργασιών του συνεδρίου και τα διαφημιστικά των χορηγών θα πρέπει να έχουν κατατεθεί το αργότερο μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2008 ώστε να μπορέσουν, η οργανωτική και επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου να προετοιμάσουν και εκδώσουν έγκαιρα τα πρακτικά. Τα πρακτικά του συνεδρίου (ένα CD) θα διατεθούν στους συμμετέχοντες, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

Πρακτικά του Συνεδρίου: Οι περιλήψεις των άρθρων καθώς και τα πλήρη άρθρα θα δοθούν σε ηλεκτρονική μορφή σε CD.

Το τελικό κείμενο τόσο της περιλήψεως όσο και του τελικού άρθρου και του διαφημιστικού τετρασέλιδου, παρακαλείσθε να τα αποστείλετε στα:

E-mail: prasian@central.ntua.gr ή hsnt@hsnt.gr
ή με CD ταχυδρομικώς στην Ταχ. Δ/νση της ΕΛΕΜΚΕ:
Τ.Θ. 64066, Ζωγράφου 157 10 Αθήνα.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

ΔΕΗ - ΚΔΕΠ

FILM FREE - E.U. PROJECT

ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Δ.ΒΡΕΚΟΣΙΣ

Κάθε χορηγός μπορεί να αποστείλει διαφημιστικό υλικό έκτασης μέχρι 4 σελίδες για να συμπεριληφθεί στο CD των πρακτικών.

Τα διαφημιστικά των χορηγών θα πρέπει να έχουν κατατεθεί το αργότερο μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2008 ώστε να μπορέσουν, η οργανωτική και επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου να προετοιμάσουν και εκδώσουν έγκαιρα τα πρακτικά. Τα πρακτικά του συνεδρίου ( ένα CD) θα διατεθούν στους συμμετέχοντες, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

Το τελικό κείμενο του διαφημιστικού τετρασέλιδου, παρακαλείσθε να τα αποστείλετε στα:

E-mail: prasian@central.ntua.gr ή hsnt@hsnt.gr
ή με CD ταχυδρομικώς στην Ταχ. Δ/νση της ΕΛΕΜΚΕ:
Τ.Θ. 64066, Ζωγράφου 157 10 Αθήνα.

Η ημερίδα θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Λεωφόρος Μεσογείων 119.

Πρόεδρος και Γεν. Γραμματέας Ημερίδας:

Καθηγητής Ιωάννης Ν. Πρασιανάκης

Πρόεδρος της ΕΛΕΜΚΕ,
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών,
Ε.Μ. Πολυτεχνείο, Ηρώων Πολυτεχνείου 5, Ζωγράφου 157 73, Αθήνα
Τηλ.: 210-772 1312, και 6977-416789,
ή με FAX 210-772 3759,

E-mail: prasian@central.ntua.gr και hsnt@hsnt.gr,
ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση της ΕΛΕΜΚΕ:
Τ.Θ. 64066, Ζωγράφου 157 10, Αθήνα.