ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΕΜΚΕ

3 Δεκεμβρίου 2017

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
εκλέγονται κατά 
σειρά

Πρασιανάκης Ιωάννης

Γράψας Βασίλειος

Καπασσάς Γεώργιος

Χαριτίδης Κων/νος

Βαμβακούσης Αρτέμιος

Αντωνάτος Αλέξανδρος

Κωτούζας Απόστολος

 

Τσιμπίδης Βασίλης

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή

Πετρίδης Γεώργιος

Παπαδοπούλου Σοφία

Σιδερίδης Αιμίλιος

Μουζάκης Διονύσιος