Ελληνική Εταιρεία Μη Καταστροφικών Ελέγχων
  • Εθνική Εταιρεία, Μέλος της EFNDT και της ICNDT

“Οι θεματικές ενότητες εργασίας της EFNDT και η εφαρμογή τους στην ελληνική πραγματικότητα” 5 Μαΐου 2023 – Αμφιθέατρο Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγος

Ημερίδα
Οι θεματικές ενότητες εργασίας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μη Καταστροφικών Ελέγχων (European Federation of Non-Destructive Testing – EFNDT) και η εφαρμογή τους στην ελληνική πραγματικότητα

Download PDF efndt-2023-05-03