Παρακαλούνται τα μέλη μας να ενημερώνουν την γραμματεία μας στο email της ΕΛΕΜΚΕ για τυχόν αλλαγές στα στοιχεία επικοινωνίας μαζί τους ώστε να μπορούν να λαμβάνουν όλες τις ενημερώσεις.