Ελληνική Εταιρεία Μη Καταστροφικών Ελέγχων
  • Εθνική Εταιρεία, Μέλος της EFNDT και της ICNDT

Γενική Συνέλευση – Εκλογές ΕΛΕΜΚΕ Δεκέμβριος 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Μη Καταστροφικών Ελέγχων (ΕΛΕΜΚΕ),
κατά τη συνεδρίαση του της 19ης Νοεμβρίου 2019, αποφάσισε ότι η Γενική Συνέλευση και οι
Αρχαιρεσίες για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή θα
πραγματοποιηθούν στην Αθήνα, ως εξής:

Download PDF ΕΛΕΜΚΕ-Γ.Σ.-ΕΚΛΟΓΕΣ-2019-τελικό-2-