ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΕΜΚΕ

3 Δεκεμβρίου 2017

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Αντωνάτος Αλέξανδρος

Βαμβακούσης Αρτέμιος

Γράψας Βασίλειος

Καπασσάς Γεώργιος

Κωτούζας Απόστολος

Πρασιανάκης Ιωάννης

Τσιμπίδης Βασίλης

Χαριτίδης Κων/νος

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή

Μουζάκης Διονύσιος

Παπαδοπούλου Σοφία

Πετρίδης Γεώργιος

Σιδερίδης Αιμίλιος