Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Μη Καταστροφικών Ελέγχων (ΕΛΕΜΚΕ), κατά τη συνεδρίαση του της 23ης Οκτωβρίου 2017, αποφάσισε όπως η Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες της ΕΛΕΜΚΕ να διεξαχθούν ως ακολούθως, συνημμένη ανακοίνωση.

Η Γενική Συνέλευση των μελών της να διεξαχθεί στις 12 Νοεμβρίου 2017 στο κτίριο Αντοχής Υλικών του Ε. Μ. Πολυτεχνείου ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ.
Η απαρτία καθορίζεται βάσει του καταστατικού από τα παρόντα ταμειακώς εντάξει μέλη.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η διαδικασία θα επαναληφθεί την 19η Νοεμβρίου 2017, στον ίδιο τόπο και ώρα.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί, σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΛΕΜΚΕ, θα είναι:

  1. Απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ.,
  2. Απολογισμός και έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  3. Εκλογή 3-μελούς εφορευτικής επιτροπής για τη διεξαγωγή των εκλογών.

Οι Αρχαιρεσίες για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή, να πραγματοποιηθούν στις 3 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00-13:30 στην Αθήνα, στα Γραφεία της ΕΛΕΜΚΕ στο ΕΜΠ.
Οι αρχαιρεσίες δύνανται να διεξαχθούν είτε εξ αποστάσεως με ηλεκτρονική ψηφοφορία, είτε με φυσική κάλπη, σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες.

Επισημαίνεται ότι οι εγγραφές νέων μελών συνεχίζονται μέχρι τις 25 Νοεμβρίου 2017.
Το συνημμένο έντυπο της σχετικής αίτησης υπάρχει και στην ιστοσελίδα της ΕΛΕΜΚΕ, www.hsnt.grΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η κατάθεση υποψηφιότητας για μέλος τόσο στο Δ.Σ. όσο και στην Ε.Ε. μπορεί να γίνεται μέσω του FAX 210-772 3759 ή του E-mail: hsnt@hsnt.gr  της ΕΛΕΜΚΕ μέχρι την Δευτέρα 20η Νοεμβρίου 2017.

Τα μέλη της ΕΛΕΜΚΕ που θα ψηφίσουν στη φυσική κάλπη μπορούν να γίνουν ταμειακά εντάξει μέχρι και την έναρξη της ψηφοφορίας, 3 Δεκεμβρίου.

Όμως τα μέλη της ΕΛΕΜΚΕ που θα υποβάλουν υποψηφιότητα τόσο για το Δ.Σ. όσο και για την Ε.Ε. θα πρέπει να γίνουν ταμειακώς εντάξει μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2017, για να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε το σχετικό ψηφοδέλτιο.

Δικαίωμα υποψηφιότητας και ψήφου έχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη της ΕΛΕΜΚΕ.

Για το Δ.Σ. της ΕΛΕΜΚΕ

Ο Πρόεδρος   Ι. Πρασιανάκης
Ο Γεν. Γραμματέας   Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ