ΝΕΟ

Υποβολή-Παρουσίαση Επιστημονικών Εργασιών, Παρακολούθηση.

Παράκληση όπως οι περιλήψεις των εργασιών έκτασης μιας σελίδας, όσων ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν με εργασία, να σταλεί σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι την 25η Οκτωβρίου 2016.
Θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε να εκδοθεί τεύχος με τις περιλήψεις των υποβληθεισών εργασιών ή να διατεθούν σε ηλεκτρονική μορφή.

Η τελική επιλογή των εργασιών για προφορική παρουσίαση ή ανακοίνωση (posters) θα γίνει από την Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου, η οποία θα φροντίσει και για την έκδοση του τελικού προγράμματος.

Επίσης όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες της Ημερίδας παρακαλούνται όπως το δηλώσουν μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2016.

 

1η  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
(ΤΟ 9ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ) ΜΚΕ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΟ ΕΙΕ ΣΤΙΣ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016.

   Τίτλος Ημερίδας

“ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΚΕ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ”

Το Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Μη Καταστροφικών Ελέγχων (ΕΛΕΜΚΕ) στην προσπάθεια του για την περαιτέρω προώθηση και ανάπτυξη του Ποιοτικού Ελέγχου με ΜΚΜ στη χώρα μας, αποφάσισε κατά την συνεδρίαση του στις 4 Ιουλίου 2016 τη διοργάνωση Ημερίδας (του 9ου Εθνικού Συνεδρίου) ΜΚΕ με τον τίτλο: “οι Σύγχρονες Εξελίξεις στους ΜΚΕ και η Συμβολή τους στην Ασφάλεια των Κατασκευών και του Κοινωνικού Συνόλου”.

Κύριοι σκοποί αυτού του συνεδρίου είναι η ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τους ΜΚΕ όλων όσοι ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα, επαγγελματικά ή ερευνητικά, με τους ΜΚΕ και ειδικότερα με τον πράσινο τρόπο ποιοτικού ελέγχου για την ασφάλεια των κατασκευών, ιδιώτες και δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς. Στόχος, επίσης, του συνεδρίου είναι να τονισθεί η αναγκαιότητα περαιτέρω ενίσχυσης και ανάπτυξης του ποιοτικού ελέγχου με ΜΚΕ στη βιομηχανία, τη ναυτιλία, τα δημόσια και ιδιωτικά, μικρά και μεγάλα έργα, τη συντήρηση των μνημείων των αρχαιοτήτων και των έργων τέχνης και την ιατρική προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας.

Το συνέδριο διεξάγεται υπό την αιγίδα και στήριξη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και του Ε.Μ. Πολυτεχνείου.

Επίσης κατά την ίδια συνεδρίαση της, η ΕΛΕΜΚΕ αποφάσισε ομόφωνα ότι η επιστημονική αυτή Ημερίδα ΜΚΕ θα διεξαχθεί δωρεάν τόσο για όλους όσοι συμμετάσχουν με παρουσίαση επιστημονικής εργασίας, όσο και για όλους όσοι θα θελήσουν να συμμετάσχουν ως απλοί σύνεδροι.

Το συνέδριο θα κλείσει με τη Γενική Συνέλευση της ΕΛΕΜΚΕ.

Θεματολογία του Συνεδρίου

Η θεματολογία του συνεδρίου καλύπτει όλο το φάσμα της Εκπαίδευσης, της Έρευνας και των Εφαρμογών στην περιοχή των ΜΚΕ. Πιο συγκεκριμένα οι κύριες περιοχές ενδιαφέροντος του συνεδρίου είναι:

  • Επιθεώρηση, Εκπαίδευση, Πιστοποίηση και Διαπίστευση:

Εκπαίδευση και Πιστοποίηση Προσωπικού ΜΚΕ,

Πιστοποίηση-Διαπίστευση φορέων ΜΚΕ,

Πιστοποίηση Εκπαιδευτικών Εξεταστικών Κέντρων ΜΚΕ,

Προδιαγραφές και εφαρμογές τους στους ΜΚΕ,

Θέματα ορολογίας ΜΚΜ,

  • Προηγμένη Έρευνα και Εφαρμογές όλων των ΜΚΜ για τον Έλεγχο :

Βιομηχανικών Υλικών και Προϊόντων,

Μικρών και μεγάλων Κατασκευών,

Δημοσίων και ιδιωτικών Έργων,

Συνθέτων Υλικών και Συγκολλητών Κατασκευών,

Έργων Τέχνης, Μνημείων και Έργων Πολιτιστικής Κληρονομιάς,

Ναυπηγικών και Αεροπορικών Κατασκευών,

Δομικών Υλικών και Κατασκευών βλαμμένων από σεισμούς,

Νέες τεχνικές, ΜΚΕ (Film Free Radiography, Phased Array κ.λπ.),

  • Εφαρμογές ΜΚΕ στην Ιατρική:

Ακτινογραφία. – Αξονική Τομογραφία,

Επεμβατική Ακτινολογία,

Μαγνητική Τομογραφία – Φασματοσκοπία,

Υπερηχογράφημα – Υπερηχοτομογραφία,

Ενδοσκοπήσεις Διαγνωστικές – Επεμβατικές,

Υποβολή-Παρουσίαση Επιστημονικών Εργασιών

Παράκληση όπως οι περιλήψεις των εργασιών έκτασης μιας σελίδας, όσων ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν με εργασία, να σταλεί σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι τη 15η Σεπτεμβρίου 2016. Θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε να εκδοθεί τεύχος με τις περιλήψεις των υποβληθεισών εργασιών.

Η τελική επιλογή των εργασιών για προφορική παρουσίαση ή ανακοίνωση (posters) θα γίνει από την Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου, η οποία θα φροντίσει και για την έκδοση του τελικού προγράμματος.

Επίσης όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες της Ημερίδας παρακαλούνται όπως το δηλώσουν μέχρι την 31η Σεπτεμβρίου 2016.

 Πρόεδρος και Γεν. Γραμματέας του Συνεδρίου

 Ιωάννης Ν. Πρασιανάκης, Πρόεδρος της ΕΛΕΜΚΕ, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ

 Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου το Δ.Σ. της ΕΛΕΜΚΕ

  1. Γράψας Βασίλειος, Welding & NDT Institute, Ταμίας ΕΛΕΜΚΕ,
  2. Βαμβακούσης Αρτέμιος, Δρ. Επιθεωρητής ΜΚΕ, Αντιπρόεδρος ΕΛΕΜΚΕ,
  3. Κωτούζας Απόστολος, TQCC, Γεν. Γραμματέας ΕΛΕΜΚΕ,
  4. Πετρίδης Γεώργιος, Επιθεωρητής ΜΚΕ, Μέλος ΕΛΕΜΚΕ,
  5. Πρασιανάκης Ιωάννης, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, Πρόεδρος της ΕΛΕΜΚΕ,
  6. Χαριτίδης Κων/νος, Δ/ντής WPK ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ, Μέλος ΕΛΕΜΚΕ,
  7. Χριστοφόρου Ευάγγελος, Καθηγητής ΕΜΠ, Αντιπρόεδρος της ΕΛΕΜΚΕ.

Προβλεπόμενο Πρόγραμμα

08:30-10:30   Πρώτη Συνεδρία-Χαιρετισμοί,

10:30-11:00   Διάλειμμα-καφές,

11:00-13:00   Δεύτερη Συνεδρία,

13:00-14:00   Ελαφρύ Γεύμα,

14:00-16:00   Τρίτη Συνεδρία,

16:00-16:30   Διάλειμμα-καφές,

16:30-18:00   Τέταρτη Συνεδρία-Γενική Συνέλευση.

Τόπος Διεξαγωγής του Συνεδρίου

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στο υψηλών τεχνολογικών προδιαγραφών Συνεδριακό Κέντρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ), που βρίσκεται στη Λεωφόρο Βασ. Κωνσταντίνου 48 στην Αθήνα. Η πρόσβαση στο ΕΙΕ είναι εύκολη, καθώς βρίσκεται εντός της μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας, στην καρδιά του πολιτιστικού κέντρου της και εξυπηρετείται από όλα τα συγκοινωνιακά μέσα απέχοντας μόλις 200 μέτρα από το σταθμό «Ευαγγελισμός» του ΜΕΤΡΟ.

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας: https://hsnt.gr, ή να απευθύνεστε στην ΕΛΕΜΚΕ με mail στο: hsnt@hsnt.gr, Τηλ. – FAX 210-772 3759, ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Τ.Θ. 64066, Ζωγράφου 157 10, Αθήνα, ή και στα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής.

Για το Δ.Σ. της ΕΛΕΜΚΕ
Ο Πρόεδρος της ΕΛΕΜΚΕ και του Συνεδρίου

Ιωάννης Ν.  Πρασιανάκης
Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ