ΝΕΟ Δ Σ ΕΛΕΜΚΕ 2016

Πρόεδρος:                  Πρασιανάκης Ιωάννης

Α΄ Αντιπρόεδρος:    Χριστοφόρου Ευάγγελος

Β΄ Αντιπρόεδρος:     Χαριτίδης Κωνσταντίνος

Γεν. Γραμματέας:     Κωτούζας Απόστολος

Ταμίας:                        Γράψας Βασίλειος

Δημοσίων Σχέσεων: Βαμβακούσης Αρτέμης

Μέλος:                         Πετρίδης Γεωργιος

_____________________________

Δ Σ ΕΛΕΜΚΕ 2015

ΑΘΗΝΑ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Κατά την 1η συνεδρίαση μετά την ΓΣ και τις Αρχαιρεσίες την 13η Δεκεμβρίου 2015 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ της ΕΛΕΜΚΕ.

Πρόεδρος:                  Πρασιανάκης Ιωάννης

Α΄ Αντιπρόεδρος:    Χριστοφόρου Ευάγγελος

Β΄ Αντιπρόεδρος:     Χαριτίδης Κωνσταντίνος

Γεν. Γραμματέας:     Πετρίδης Γεωργιος

Ταμίας:                        Γράψας Βασίλειος

Δημοσίων Σχέσεων: Βαμβακούσης Αρτέμης

Μέλος:                         Κωτούζας Απόστολος