Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου & Εξελεγκτικής Επιτροπής,  που διεξήχθησαν την 13/12/15 εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας οι παρακάτω:

Για το Δ.Σ.

 1. Πρασιανάκης Ιωάννης
 2. Πετρίδης Γεώργιος
 3. Γράψας Βασίλειος
 4. Κωτούζας Απόστολος
 5. Χαριτίδης Κωνσταντίνος
 6. Χριστοφόρου Ευάγγελος
 7. Βαμβακούσης Αρτέμης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

 1. Καπασσάς Γεώργιος
 2. Παπαδόπουλος Μύρωνας
 3. Αντωνακάκης Αντώνης
 4. Κορδάτος Ιωάννης
 5. Καλκάνης Κωνσταντίνος
 6. Χριστίδης Θεόδωρος

Για την Ε.Ε.

 1. Παπαδοπούλου Σοφία
 2. Μουζάκης Διονύσιος
 3. Σιδερίδης Αιμίλιος