Αγαπητοί Συνάδελφοι, Μέλη και Φίλοι της ΕΛΕΜΚΕ,

Το Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Μη Καταστροφικών Ελέγχων (ΕΛΕΜΚΕ) στην προσπάθεια του για την περαιτέρω προώθηση και ανάπτυξη του Ποιοτικού Ελέγχου με ΜΚΕ στη χώρα μας αποφάσισε κατά την συνεδρίαση του στις 17 Φεβρουαρίου 2014 τη διοργάνωση του 8ου Εθνικού Συνεδρίου ΜΚΕ με τίτλο: «Η συμβολή των ΜΚΕ στην ασφάλεια των μικρών και μεγάλων έργων και κατασκευών και του κοινωνικού συνόλου». Το συνέδριο θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 (www.eie.gr) από 8-9 Μαΐου 2015.

Στους κύριους σκοπούς αυτού του συνεδρίου εντάσσονται η ενημέρωση, όλων όσων ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα επαγγελματικά ή ερευνητικά με τους ΜΚΕ και ειδικότερα με τον ποιοτικό έλεγχο για την ασφάλεια των κατασκευών και δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, για τις τελευταίες εξελίξεις πάνω στους ΜΚΕ. Στόχος επίσης του συνεδρίου είναι να τονισθεί η αναγκαιότητα περαιτέρω ενίσχυσης και ανάπτυξης του ποιοτικού ελέγχου με ΜΚΕ στη βιομηχανία, τη ναυτιλία, τα δημόσια και ιδιωτικά μικρά και μεγάλα έργα, την συντήρηση των μνημείων των αρχαιοτήτων και των έργων τέχνης και την ιατρική προς όφελος της Ελληνικής Κοινωνίας και Οικονομίας.

Το συνέδριο διεξάγεται υπό την αιγίδα και στήριξη του Ε.Μ. Πολυτεχνείου, των Υπουργείων Ανάπτυξης, Τουριστικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης και του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας. Το συνέδριο προβλέπεται, προς το παρόν, ότι θα τιμήσουν εκτός των πολλών εξαίρετων συναδέλφων και ομιλητών από τη Βιομηχανία και την Πανεπιστημιακή Κοινότητα της χώρας και εκπρόσωποι του ΥΠΕΧΩΔΕ, του ΥΠΑΝ, του ΕΜΠ, της Πολ. Σχολής Ξάνθης, του ΤΕΕ, του ΕΛΟΤ, της ΕΑΒ, της ΔΕΗ, της Ο.Α., κ.ά. φορέων.

Οι περιλήψεις των εργασιών και τα πλήρη κείμενα τους πρέπει να σταλούν σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα. Θα εκδοθούν πρακτικά, ένα τεύχος με τις περιλήψεις όλων των εργασιών και τα στοιχεία των χορηγών και εκθετών και σε ηλεκτρονική μορφή ένα CD με τα πλήρη κείμενα όλων των εργασιών και τα διαφημιστικά φυλλάδια όλων των χορηγών και εκθετών.

Όσοι επιθυμούν να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια της ΕΛΕΜΚΕ συμμετέχοντας ως χορηγοί, πρέπει να επικοινωνήσουν με τον πρόεδρο και Γεν. Γραμματέα του Συνεδρίου κ. Ι. Πρασιανάκη εγκαίρως. Οι χορηγοί θα προβληθούν δια των εντύπων (ανακοινώσεις- πρόγραμμα), και της ιστοσελίδας του συνεδρίου και θα συμπεριληφθεί το υλικό προβολής τους τόσο στο τεύχος των περιλήψεων όσο και στο CD των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος και Γεν. Γραμματέας του Συνεδρίου

Ι. Πρασιανάκης, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ