Η θεματολογία του συνεδρίου καλύπτει όλο το φάσμα της έρευνας και των εφαρμογών της στην περιοχή των ΜΚΕ. Πιο συγκεκριμένα οι περιοχές ενδιαφέροντος του συνεδρίου είναι:

  • Επιθεώρηση, Εκπαίδευση, Πιστοποίηση και Διαπίστευση:

– Εκπαίδευση και Πιστοποίηση Προσωπικού ΜΚΕ.
– Διαπίστευση φορέων ΜΚΕ
– Πιστοποίηση Εκπαιδευτικών Εξεταστικών Κέντρων ΜΚΕ
– Θέματα ορολογίας ΜΚΕ

  • Προηγμένη Έρευνα και Εφαρμογές ΜΚΕ στον Έλεγχο :

– Βιομηχανικών Υλικών και Προϊόντων
– Μικρών και μεγάλων Κατασκευών
– Δημοσίων και ιδιωτικών Έργων
– Συνθέτων Υλικών και Συγκολλητών Κατασκευών
– Έργων Τέχνης, Μνημείων και Έργων Πολιτιστικής Κληρονομιάς
– Ναυπηγικών και Αεροπορικών Κατασκευών
– Δομικών Υλικών και Κατασκευών βλαμμένων από σεισμούς
– Νέες τεχνικές, ΜΚΕ, FILM FREE κ.λπ.

  • Ιατρικές Εφαρμογές ΜΚΕ