Ελληνική Εταιρεία Μη Καταστροφικών Ελέγχων
  • Εθνική Εταιρεία, Μέλος της EFNDT και της ICNDT

1η Ανακοίνωση 5ου Εθνικού Συνεδρίου ΜΚΕ της ΕΛΕΜΚΕ (18-19.11.2005)