Ελληνική Εταιρεία Μη Καταστροφικών Ελέγχων
  • Εθνική Εταιρεία, Μέλος της EFNDT και της ICNDT

Πρόσκληση Γεν. Συνέλευσης – Εκλογών ΕΛΕΜΚΕ 07.12.2003