Ελληνική Εταιρεία Μη Καταστροφικών Ελέγχων
  • Εθνική Εταιρεία, Μέλος της EFNDT και της ICNDT

Πρόγραμμα 3ου Διεθνούς Συνεδρίου ΜΚΕ της ΕΛΕΜΚΕ (15-17.10.2003)