Ελληνική Εταιρεία Μη Καταστροφικών Ελέγχων
  • Εθνική Εταιρεία, Μέλος της EFNDT και της ICNDT

Απολογισμός 3ου Διεθνούς Συνεδρίου της ΕΛΕΜΚΕ (15-17.10.2003)