Ελληνική Εταιρεία Μη Καταστροφικών Ελέγχων
  • Εθνική Εταιρεία, Μέλος της EFNDT και της ICNDT

Πρόσκληση Γεν. Συνέλευσης – Εκλογών ΕΛΕΜΚΕ (04.11.2001)