Ελληνική Εταιρεία Μη Καταστροφικών Ελέγχων
  • Εθνική Εταιρεία, Μέλος της EFNDT και της ICNDT

3o Εθνικό Συνέδριο ΜΚΕ της ΕΛΕΜΚΕ – Θεσσαλονίκη 09.06.2001