Ελληνική Εταιρεία Μη Καταστροφικών Ελέγχων
  • Εθνική Εταιρεία, Μέλος της EFNDT και της ICNDT

Πρόγραμμα 3oυ Ε.Σ.ΜΚΕ της ΕΛΕΜΚΕ – Θεσσαλονίκη 09.06.2001