ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Εθνική Εταιρεία, Μέλος της EFNDT και της ICNDT

image0011.jpg


image0011.jpg          parthen         wgi_eng_new01

HELLENIC SOCIETY OF NDT & WELDING GREEK INSTITUTE

1st ICWNDT – 2018
1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON WELDING & NON DESTRUCTIVE TESTING 2018
OCTOBER 22-23
, 2018, ATHENS, GREECE

PROGRAMMA 1st ICWNDT 2018

 ANNOUNCEMENT

New Important Dates

_________________________________________________________________________

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΛΕΜΚΕ 2019

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
_
_________________________________________________________

The marble inscription of Eleusis

The marble inscription of Eleusis

ndt-in-ancient-greece-by-i-n-prassianakis


efndt-logo

Multilateral Agreement on Recognition of Certification

 


Νέα πεδία πιστοποίησης. 

 • Πιστοποίηση προσώπων που διενεργούν Μη Καταστροφικούς Ελέγχους με θερμογραφία υπερύθρων (ΤΤ)

  επίπεδο ικανότητας Ι, II και ΙIΙ : ηλεκτρολογικές, μηχανολογικές και κτιριακές εγκαταστάσεις

 • Πιστοποίηση προσώπων που διενεργούν Μη Καταστροφικούς Ελέγχους με δινορεύματα (ΕΤ)

  επίπεδο ικανότητας Ι, II και ΙIΙ :γενικά κατασκευαστικά προϊόντα

 • Πιστοποίηση προσώπων που διενεργούν Μη Καταστροφικούς Ελέγχους με υπερήχους (UT) με την χρήση πομποδεκτών συγχρονισμένης συστοιχίας (Phased Array Tranducers)

  επίπεδο ικανότητας Ι και ΙΙ : συγκολλήσεις

 • Πιστοποίηση προσώπων που διενεργούν Μη Καταστροφικούς Ελέγχους με υπερήχους (UT) χρησιμοποιώντας την τεχνική της χρονικής καθυστέρησης της περιθλώμενης δέσμης υπερήχων σε υπάρχοντα ελαττώματα (Time of Flight Diffraction (ToFD))

  επίπεδο ικανότητας Ι και ΙΙ : συγκολλήσεις

Περισσότερα

Περιγραφή της Πιστοποίησης

Πιστοποίηση προσώπων που διενεργούν Μη Καταστροφικούς Ελέγχους
(ISO 9712: 2012)

 • Πιστοποίηση προσώπων που διενεργούν Μη Καταστροφικούς Ελέγχους με βιομηχανικές ακτινογραφίες (RΤ)
  – επίπεδο ικανότητας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ : συγκολλήσεις και χυτά
 • Πιστοποίηση προσώπων που ερμηνεύουν βιομηχανικές ακτινογραφίες (RI)
  – επίπεδο ικανότητας Ι και ΙΙ : συγκολλήσεις και χυτά
 • Πιστοποίηση προσώπων που διενεργούν Μη Καταστροφικούς Ελέγχους με υπερήχους (UΤ)
  – επίπεδο ικανότητας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ : συγκολλήσεις και χυτά
  – επίπεδο ικανότητας Ι και ΙΙ : έλεγχος και  παχυμέτρηση ελασμάτων
 • Πιστοποίηση προσώπων που διενεργούν Μη Καταστροφικούς Ελέγχους με υπερήχους (UΤ) με χρήση πομποδεκτών συγχρονισμένης συστοιχίας (phased array transducers)
  – επίπεδο ικανότητας Ι και ΙΙ : συγκολλήσεις
 • Πιστοποίηση προσώπων που διενεργούν Μη Καταστροφικούς Ελέγχους με υπερήχους (UΤ) χρησιμοποιώντας την τεχνική της χρονικής καθυστέρησης της περιθλώμενης δέσμης υπερήχων σε υπάρχοντα ελαττώματα (Time of Flight Diffraction (ToFD)).
  – επίπεδο ικανότητας Ι και ΙΙ : συγκολλήσεις
 • Πιστοποίηση προσώπων που διενεργούν Μη Καταστροφικούς Ελέγχους με οπτικό έλεγχο (VT)
  – επίπεδο ικανότητας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ : γενικά κατασκευαστικά προϊόντα
 • Πιστοποίηση προσώπων που διενεργούν Μη Καταστροφικούς Ελέγχους με μαγνητικά σωματίδια (ΜΤ)
  – επίπεδο ικανότητας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ : γενικά κατασκευαστικά προϊόντα
 • Πιστοποίηση προσώπων που διενεργούν Μη Καταστροφικούς Ελέγχους με διεισδυτικά υγρά (PT)
  – επίπεδο ικανότητας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ : γενικά κατασκευαστικά προϊόντα
 • Πιστοποίηση προσώπων που διενεργούν Μη Καταστροφικούς Ελέγχους με θερμογραφία υπερύθρων (ΤΤ)
  – επίπεδο ικανότητας Ι, II και ΙIΙ : ηλεκτρολογικές, μηχανολογικές και κτιριακές εγκαταστάσεις
 •  Πιστοποίηση προσώπων που διενεργούν Μη Καταστροφικούς Ελέγχους με δινορεύματα (ΕΤ)
  – επίπεδο ικανότητας Ι, II και ΙIΙ :γενικά κατασκευαστικά προϊόντα