ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Εθνική Εταιρεία, Μέλος της EFNDT και της ICNDT

image0011.jpg


The marble inscription of Eleusis

The marble inscription of Eleusis

ndt-in-ancient-greece-by-i-n-prassianakis


 9ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΕΜΚΕ

11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016.
  
Τίτλος Ημερίδας
“ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΚΕ
ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

Συνεδριακό Κέντρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ)
Λεωφόρος Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα.

***********************

Abstracts / Papers


Νέα πεδία πιστοποίησης.

 

 • Πιστοποίηση προσώπων που διενεργούν Μη Καταστροφικούς Ελέγχους με υπερήχους (UT) με την χρήση πομποδεκτών συγχρονισμένης συστοιχίας (Phased Array Tranducers)

  επίπεδο ικανότητας Ι και ΙΙ : συγκολλήσεις

 • Πιστοποίηση προσώπων που διενεργούν Μη Καταστροφικούς Ελέγχους με υπερήχους (UT) χρησιμοποιώντας την τεχνική της χρονικής καθυστέρησης της περιθλώμενης δέσμης υπερήχων σε υπάρχοντα ελαττώματα (Time of Flight Diffraction (ToFD))

  επίπεδο ικανότητας Ι και ΙΙ : συγκολλήσεις

Περισσότερα

Περιγραφή της Πιστοποίησης

Πιστοποίηση προσώπων που διενεργούν Μη Καταστροφικούς Ελέγχους
(ISO 9712: 2012)

 • Πιστοποίηση προσώπων που διενεργούν Μη Καταστροφικούς Ελέγχους με βιομηχανικές ακτινογραφίες (RΤ)
  – επίπεδο ικανότητας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ : συγκολλήσεις και χυτά
 • Πιστοποίηση προσώπων που ερμηνεύουν βιομηχανικές ακτινογραφίες (RI)
  – επίπεδο ικανότητας Ι και ΙΙ : συγκολλήσεις και χυτά
 • Πιστοποίηση προσώπων που διενεργούν Μη Καταστροφικούς Ελέγχους με υπερήχους (UΤ)
  – επίπεδο ικανότητας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ : συγκολλήσεις και χυτά
  – επίπεδο ικανότητας Ι και ΙΙ : έλεγχος και  παχυμέτρηση ελασμάτων
 • Πιστοποίηση προσώπων που διενεργούν Μη Καταστροφικούς Ελέγχους με υπερήχους (UΤ) με χρήση πομποδεκτών συγχρονισμένης συστοιχίας (phased array transducers)
  – επίπεδο ικανότητας Ι και ΙΙ : συγκολλήσεις
 • Πιστοποίηση προσώπων που διενεργούν Μη Καταστροφικούς Ελέγχους με υπερήχους (UΤ) χρησιμοποιώντας την τεχνική της χρονικής καθυστέρησης της περιθλώμενης δέσμης υπερήχων σε υπάρχοντα ελαττώματα (Time of Flight Diffraction (ToFD)).
  – επίπεδο ικανότητας Ι και ΙΙ : συγκολλήσεις
 • Πιστοποίηση προσώπων που διενεργούν Μη Καταστροφικούς Ελέγχους με οπτικό έλεγχο (VT)
  – επίπεδο ικανότητας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ : γενικά κατασκευαστικά προϊόντα
 • Πιστοποίηση προσώπων που διενεργούν Μη Καταστροφικούς Ελέγχους με μαγνητικά σωματίδια (ΜΤ)
  – επίπεδο ικανότητας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ : γενικά κατασκευαστικά προϊόντα
 • Πιστοποίηση προσώπων που διενεργούν Μη Καταστροφικούς Ελέγχους με διεισδυτικά υγρά (PT)
  – επίπεδο ικανότητας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ : γενικά κατασκευαστικά προϊόντα

 


wcndt2016logo

Αγαπητά Μέλη και Φίλοι της ΕΛΕΜΚΕ,

Θα ήθελα με τη συνημμένη επιστολή μου να σας ενημερώσω για το 19th WCNDT of ICNDT, που διεξήχθη από 13-17 Ιουνίου 2016 στο Μόναχο της Γερμανίας και στο οποίο κατάφερε και η ΕΛΕΜΚΕ να συμμετάσχει και να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον τομέα των ΜΚΕ.

Με Φιλικούς Χαιρετισμούς

και Ευχές για Καλές Θερινές Διακοπές

Για την ΕΛΕΜΚΕ

Ο Πρόεδρος

Ι. Ν. Πρασιανάκης
Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ

Περισσότερα


 

 logotyp_ecndt2018_250px