9ο ΕΣΜΚΕ της ΕΛΕΜΚΕ Πρόγραμμα Ημερίδας ΜΚΕ

 9ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΕΜΚΕ

11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016.
  
Τίτλος Ημερίδας
“ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΚΕ
ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

Συνεδριακό Κέντρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ)
Λεωφόρος Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα.

***********************

Abstracts / Papers


Τελικό Πρόγραμμα της Ημερίδας ΜΚΕ-9ου ΕΣΜΚΕ της ΕΛΕΜΚΕ

που θα διεξαχθεί στις 11-11-16 στο ΕΙΕ.

Εγγραφές για την παρακολούθηση του συνεδρίου που θα γίνει χωρίς κόστος συμμετοχής,
θα γίνονται δεκτές μέχρι την Τετάρτη, 9-11-2016

Εκτύπωση προγράμματος

Εκτύπωση περιλήψεων 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΚΕ
9ο  ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΚΕ

“ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΚΕ
ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ”

Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016

Συνεδριακό Κέντρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ)
Λεωφόρος Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα.

Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή:

Γράψας Βασίλειος, Βαμβακούσης Αρτέμιος, Κωτούζας Απόστολος, Πετρίδης Γεώργιος, Πρασιανάκης Ιωάννης,  Χαριτίδης Κων/νος,  Χριστοφόρου Ευάγγελος.

ΑΘΗΝΑ 2016

Παρασκευή – 11 Νοεμβρίου 2016

08:00 – 09:00  Προσέλευση συνέδρων – Εγγραφές

09:00 – 10:30    ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ
Προεδρείο: Ι . Πρασιανάκης, Ε. Χριστοφόρου, Α. Μοροπούλου.

09:00 – 09:20   Πρασιανάκης Ν. Ι., Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, Πρόεδρος της ΕΛΕΜΚΕ,
Καλωσόρισμα – ΜΚΕ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.
09:20 – 10:00   Χαιρετισμοί από τους κ. :
Γρηγορίου Βασίλειος, Πρόεδρος ΕΙΕ.
Σαχίνη Εύη, Διευθύντρια ΕΚΤ.
Παπαντώνης Δημήτριος, Καθηγητής ΕΜΠ, Αντιπρύτανης ΕΜΠ.
Μοροπούλου Αντωνία, Καθηγήτρια ΕΜΠ, Αντιπρόεδρος ΤΕΕ.
Σινάνης Χρήστος,  Πρόεδρος ΕΣΥΠ-ΕΣΥΔ-ΕΛΟΤ.
Μαρόπουλος Στέργιος, Καθηγητής ΤΕΙ Δ.Μ. “ Welding Engineering and Non Destructive   Inspection” – ΤΑP.
Βαρουφάκης Γεώργιος, Καθηγητής, Πρόεδρος Χαλυβουργικής.
Σταματάκης Κων/νος,  ΚΔΕΠ –ΔΕΗ.
Μυλωνάκης Γεώργιος, Εκτελεστικός Γραμματέας, Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων.
10:00 – 10:30    Μοροπούλου Αντωνία, Καθηγήτρια ΕΜΠ, Αντιπρόεδρος ΤΕΕ,
Key note lecture: “NDT prospection in the study, implementation and monitoring of the rehabilitation of the Holy Aedicule of the Holy Sepulchre in Jerusalem within the Scientific integrated governance.

10:30 – 11:00     Διάλειμμα (Καφές – Αναψυκτικά)

11:00 – 13:00    1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΜΚΜ
Προεδρείο:                               Β. Γράψας, Κ. Χαριτίδης, Α. Αναστασόπουλος,

11:00 – 11:15     Βουρνά Πολυξένη , Σπυρίδων Αγγελόπουλος, Βασίλειος Καψάλης, Ευάγγελος Χριστοφόρου, ΕΜΠ,
«Προετοιμασία Εργαστηρίου για ISO 17025 στην περιοχή των μαγνητικών μετρήσεων».
11:15 – 11:30       Diamantopoulos Konstantinos, e-mail: k.diamantopoulos@ desfa.gr,
«Harmonization of EN ISO 9712 and HSNT New Advancements».
11:30 – 11:45   Χόνδρος Θ.Γ., Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών,
«Έλεγχοι και δοκιμές βυτιοφόρων οχημάτων σύμφωνα με την Οδηγία ΕΝ 12972 και τον Κανονισμό ADR 2015.
11:45 – 12:00   RETHMEIER M.€, M. MOCHIZUKI¥, D. J. DEWEES$, V. ROBIN‡, C. OHMS#, A. YOUTSOS₯, S. D. SMITH£, D. SCHWARK*, €BAM, ¥ OSAKA UNIVERSITY, THE BABCOCK & WILCOX COMPANY, ‡AREVA, #JRC PETTEN, ₯CONSULTANT, £TWI LTD, *DIN,
CEN ISO/TS 18166:2015 – NUMERICAL WELDING SIMULATION — EXECUTION AND DOCUMENTATION.
12:00 – 12:15   Τριτάκης Παναγιώτης, Διεύθυνση Αδειών και Ελέγχων, Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας,
Κανονισμοί ακτινοπροστασίας για τα εργαστήρια βιομηχανικών ραδιογραφήσεων και  εναρμόνιση τους στα νέα διεθνή πρότυπα ασφάλειας.
12:15 – 12:30   Αναστασόπουλος Αθανάσιος Δρ., Δημήτριος Κουρούσης, Σοφία Μανουσάκη, Λάζαρος Μπουχάγιερ, MISTRAS GROUP HELLAS Α.Β.Ε.Ε.,
Παχυμετρήσεις με τη μέθοδο των Υπερήχων – Μετάβαση από τις απλές σημειακές παχυμετρήσεις στην εφαρμογή ασύρματων συστημάτων για εξ αποστάσεως, συνεχή παρακολούθηση κρίσιμων δομών.
12:30 – 12:45      Μαρίνη, Ρουμπίνη Δρ. Τομέας Ειδικών Διεργασιών, Διεύθυνση Μελετών, Σχεδίασης, Ε&Α Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία ΑΕ – 32009 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ.
Ο ανθρώπινος παράγοντας στους Μη Καταστροφικούς Ελέγχους Αεροπορικού Υλικού.
12:45 – 13:00       Μέντζιος,  Στέργιος Πτυχ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιθεωρητής Διεύθυνσης Βιομηχανικών Ελέγχων στην TÜV AUSTRIA HELLAS,
Μη καταστροφικοί Έλεγχοι (ΜΚΕ) & Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ).
13:00 – 14:00                                      Διάλειμμα – Μπουφές
14:00 – 16:00       2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΜΚΕ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Προεδρείο:                         Α. Κωτούζας, Ι. Αναστασοπούλου , Μουζάκης Δ.
14:00-14:15         Αναστασοπούλου Ιωάννα, International Institute of Anticancer Research, 1ο Km KapandritouKalamou Rd. P.O.Box 22, Kapandriti, Attiki, 19014.
Η υπέρυθρη φασματοσκοπία ως διαγνωστικό μέσον στην Ιατρική.
14:15-14:30     Αναστασόπουλος Αθανάσιος Δρ., Δημήτριος Κουρούσης, Δημήτριος Παπασαλούρος, Ιωάννης Λάδης, MISTRAS GROUP HELLAS Α.Β.Ε.Ε.,
Συνεχής Παρακολούθηση Δομικής Ακεραιότητας.
14:30-14:45     Παπαδόπουλος1 Δ. Α. , Νικολαΐδης2 Δ.  και Πετρόπουλος1 Ν. Π., 1Τομέας Πυρηνικής Τεχνολογίας, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ, 2Department of Civil Engineering, School of Engineering and Applied Sciences, Frederick University, Cyprus,
Προσεγγιστικά Διαγράμματα Έκθεσης για τη Ραδιογραφία Μαρμάρου και Σκυροδέματος.
14:45-15:00     Mouzakis Dionysios E., Karanasiou Irene, Hellenic Army Academy, Department of Military Sciences Sector of Mathematics and Engineering Applications, Vari- Greece,
Progress Review of Teraherz Spectroscopy in Composite Materials Non-Destructive Testing Applications.
15:00-15:15     González Joaquín PACSESS NDT, Θοδωρής Τσαγκάρης QControl,
Excellent solutions for NDT imaging.
15:15 – 15:30     Γκανέτσος Θ., Καθηγητής,  Διευθυντής  Εργαστηρίου  Μη- καταστροφικών ελέγχων, ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ / ΣΤΕΦ / Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού,
Μελέτη χρωστικών σε τοιχογραφίες μη χρήση μη-καταστροφικών τεχνικών.
15:30-15:45         Αναστασιάδης Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, TERNA AE,
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ.
15:45-16:00         Sideridis E., J. Venetis, I. N. Prassianakis, V.  N. Kytopoulos,  N. T. U. A., Faculty of Applied Mathematics and Physical Sciences, M.  Papadopoulos,
Public Power Corporation Characterization of destructive and non – destructive properties of plasticized epoxy resins and PMMA
16:00 – 16:30                                 Διάλειμμα (Καφές – Αναψυκτικά)
16:30 – 18:15                                 3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΜΚΕ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΜΚΕ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Προεδρείο:                           Γ. Πετρίδης Θ. Θεοδουλίδης, Σ. Κουριδάκης
16:30 – 16:45   Μαγγιώρου Ελένη, Πολυξένη Βουρνά, Αφροδίτη Κτενά, Ευάγγελος Χριστοφόρου, ΕΜΠ,
«Εξελίξεις στην διαδικασία προτυποποίησης της μαγνητικής μεθόδου μέτρησης τάσεων σε χάλυβες».
16:45 – 17:00      Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επίκουρος Καθηγητής Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Γκρέτσης Βασίλειος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., Εταιρεία ReTech S.A., Ξενάκης Βασίλειος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., Εταιρεία ReTech S.A.,
Διερεύνηση, τεκμηρίωση και αποτύπωση φέροντος οργανισμού τριών οδικών γεφυρών στο τμήμα Μαλιακός – Κλειδί του αυτοκινητοδρόμου Αιγαίου, στην περιοχή του Αλμυρού Βόλου.
17:00–17:15         Κουριδάκης Στυλιανός, Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Εφαρμογών, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, ΣΕΦΕ, ΤΕΙ Κρήτης.
Εφαρμογές της Τεχνικής Μαγνητικού Συντονισμού στην διαγνωστική απεικόνιση και την φασματοσκοπία.
17:15–17:30    Ρούσσος Ν. 1, Α. Αντωνακάκης1, Α. Αντωνάτος1, Κ. Παππούτας2, Σ. Κουσίδης2, Θ. Θεοδουλίδης2 , 1: Κέντρο Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων, ΔΕΗ ΑΕ, Λεονταρίου 9, Κάντζα, 15351 Αττική, 2: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Μπακόλα & Σιαλβέρα, 50131 Κοζάνη,
Έλεγχος με δινορρεύματα των αυλών κύριου συμπυκνωτή σε ατμοηλεκτρική μονάδα παραγωγής ενέργειας.
17:30 -17:45     Μαϊτός Ιωάννης, Μηχανικός Εφαρμογών – Συγκολλήσεων Linde Hellas,
Σύνθετες Ιδιότητες των Προστατευτικών Αερίων και Μιγμάτων Συγκόλλησης.
17:45-18:00          Theodorakeas P. (1), Cheilakou E., Avdelidis N.P., Dritsa V., Koui M., NDT Lab, Section of Materials Science and Engineering, School of Chemical Engineering, NTUA, (1)Corresponding Author e-mail address: pantheod@mail.ntua.gr,
The contribution of Non Destructive Testing (NDT) techniques in industrial applications.
18:00-18:15      Καλλίτσης Αναστάσιος, εταιρεία Kallitsis Systems,
Συσκευή  mavocs μέτρησης όγκου αντικειμένων, οποιουδήποτε μεγέθους, οποιουδήποτε υλικού (υγρού ή στερεού ή πορώδες) και οποιουδήποτε σχήματος (γεωμετρικού ή τυχαίου-ακανόνιστου).
18:15 – 18:45            4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΕΜΚΕ
Προεδρείο:                  Ι. Πρασιανάκης, Ε. Χριστοφόρου
Θέμα Γεν. Συνέλευσης:
Έγκριση της διαδικασίας διεξαγωγής εκλογών, όταν γίνεται για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΕΜΚΕ, με ψηφοφορία εξ αποστάσεως με επιστολική ή ηλεκτρονική ψήφο.
POSTERS
 •  Αγγελόπουλος Σπυρίδων, Πολυξένη  Βουρνά,  Αφροδίτη Κτενά, Ευάγγελος Χριστοφόρου, ΕΜΠ,
  «Διάταξη διακρίβωσης μαγνητομέτρων μέτρησης συνεχούς μαγνητικού πεδίου».
 • Βουρνά Πολυξένη, Ευάγγελος Χριστοφόρου, ΕΜΠ,
  «Διάταξη ηλεκτροδιάβρωσης μεταλλικών επικαλύψεων: πιστοποίηση και διαδικασία μετρήσεων και δοκιμών».
 • Grapsas Vasilis,  J&P-AVAX S.A.,
  LNG Tanks and Terminals Inspection Strategy.
 • Kytopoulos V.N.,  J. Venetis, , E. Sideridis,  I.N. Prassianakis, NTUA, School of Applied Mathematics and Physical Sciences Section of Mechanics, Laboratory of Strength and Materials  Investigation of elastic stress – induced magnetic changes in a low carbon steel by an integrated Barkhausen pulse height distribution technique: Some novel aspects and operational approaches.
 • Παπαδόπουλος Μύρων, Ηλεκ. Μηχ. Μηχ. ΑΔΜΗΕ, Σιδερίδης Αιμίλιος, Αν. καθ. ΕΜΠ, Πασχαλίδης Αρτέμης, Μηχ. Μηχ. ΔΕΗ, Βαδαλούκα Βασιλική, Επικ. Καθ. ΕΜΠ,  Πρασιανάκης Ιωάννης, Ομ. Καθ. ΕΜΠ, Κυτόπουλος Βίκτωρ, Επικ. Καθ. ΕΜΠ, Παπαδοπούλου Σοφία, Μηχ. Μετ. Μηχανικός, MSc:
  Περιβάλλον και Ρύπανση από την ενεργειακή βιομηχανία. Απορρόφηση / Κατακράτηση SO2, NOX, CO2, CO και ιπτάμενης τέφρας (fly-ash), από τα καυσαέρια των Λιγνιτικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Ισχύος 300Χ4 MW. Σεβασμός, Ευθύνη και Αποκατάσταση του τοπίου των Λιγνιτωρυχείων και ο σπουδαιότατος ρόλος των Μη Καταστρεπτικών Ελέγχων.

ΧΟΡΗΓΟΙ

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)

ntua-logo-1 ntua-logo-2

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)- Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

eie-logo

ΕΚΘΕΤΕΣ

Kallitsis Systems – Mavocs
kalitsis-logo

linde_gr_208x10417_1386

mistras-logo
qcontrol-logo
tqcc-logo

 wni-logo
WGI


Προσβαση στον συνεδριακο χωρο.

Εθνικό ‘Ιδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)
Βασ. Κωνσταντίνου 48
11635, Αθήνα

Το κτίριο διαθέτει δύο εισόδους: η μία βρίσκεται επί της Βασιλέως Κωνσταντίνου (αριθ. 48) και η δεύτερη από την πλευρά της Βασιλέως Γεωργίου.

Μπορείτε να φτάσετε με:

Λεωφορείο

από οδό Ακαδημίας 203, 204, 211, 214 (Στάση: 2η Ριζάρη), 225 224 (Στάση Ευαγγελισμός)
από Πειραιά – Κηφισιά 450, 550 (Στάση Ριζάρη)
από Γουδί – Ανω Γαλάτσι 622 (Στάση Ευαγγελισμός)
από Γουδί – Ταύρο 815 (Στάση Ευαγγελισμός)

Μετρό

Σταθμός Ευαγγελισμός (Έξοδος προς Πάρκο Ριζάρη)

Τρόλεϊ

 • από Πατησίων το 3 (Στάση Ευαγγελισμός, επί της Βασ. Σοφίας)
 • 8, 13 (Στάση Ευαγγελισμός, επί της Βασ. Σοφίας)

Δείτε επίσης:

ΟΑΣΑ- Διαδρομές και Δρομολόγια Λεωφορείων

ΜΕΤΡΟ – Χάρτης των διαδρομών