ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΕΜΚΕ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΕΜΚΕ

Παρασκευή – 11 Νοεμβρίου 2016

Συνεδριακό Κέντρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ)

Λεωφόρος Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα

9ο  ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΚΕ )

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΕΜΚΕ
18:00 – 18:45
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προεδρείο:
Ι. Πρασιανάκης, Ε. Χριστοφόρου 

Θέμα Γεν. Συνέλευσης:  

Έγκριση της διαδικασίας διεξαγωγής εκλογών,
όταν γίνεται για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΕΜΚΕ,
με ψηφοφορία εξ αποστάσεως με επιστολική ή ηλεκτρονική ψήφο.